LỚP 6

Chuyên đề: Phân số

Chuyên đề này sẽ giúp các em tìm hiểu sau hơn về phân số so với phân số đã học ở tiểu học. Chúng ta sẽ biết thêm về điều kiện để hai phân số bằng nhau, các quy tắc thực hiện phép tính và tính chất của phép tính đó, cũng như cách giải các bài toán liên quan đến tỷ số phần trăm.
 • Luyện tập tính chất cơ bản của phép nhân phân số

  Các em sẽ được làm quen với các tính chất cơ bản của phép nhân phân số trong bài viết này. Phần lý thuyết sẽ trình bày về 4 tính chất cơ bản là giao hoán, kết hợp, nhân với 1 và phân phối với phép cộng. Phần bài tập kèm giải là các bài toán cơ bản để các...

  21-11-2018 | 17:07
 • Luyện tập phép trừ phân số

  Trong bài viết này, các em sẽ được cung cấp kiến thức về phép trừ phân số. Phần lý thuyết cung cấp kiến thức về số đối và cách trừ cac phân số cho nhau. Phần bài tập gồm các bài toán cơ bản như tìm x, tính toán, điền vào ô trống...để các em ôn luyện và củng cố...

  21-11-2018 | 16:49
 • Luyện tập tính chất cơ bản của phép cộng phân số

  Bài viết cung cấp cho các em cả lý thuyết và bài tập về các tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Trong phần lý thuyết, các em sẽ học được các tính chất của phép cộng phân số, liệu có giống với phép cộng số nguyên hay không. Phần bài tập gồm các bài tập cơ bản...

  21-11-2018 | 16:13
 • Bài tập toán đố về phân số

  Trong bài viết này, các em sẽ được làm quen với 2 dạng bài tập liên quan đến toán đố về phân số, đó là dạng toán tính số lượng và bài toán năng suất. Với bài toán tính năng suất, các em còn được cung cấp cách giải và công thức tổng quát để giải quyết loại bài tập...

  21-11-2018 | 15:52
 • Luyện tập phép cộng phân số

  Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bai tập về phép cộng cá phân số cùng mẫu và khác mẫu số. Phần lý thuyết giúp các em có kĩ năng để tính toán, làm bài tập ở bên dưới. Phần bài gồm các bài toán cơ bản vận dụng lý thuyết về phép cộng phân số, rất thuận tiện...

  21-11-2018 | 15:26
 • Bài tập tổng hợp rút gọn phân số

  Đây là bài viết tổng hợp các bài toán về phần kiến thức rút gọn phân số. Trong này bao gồm rất nhiều bài tập lẻ, trải dài đủ các dạng bài tập như rút gọn phân số, đưa phân số về dạng tối giản, tìm các cặp phân số bằng nhau, tìm số nguyên...Ở phần cuối bài viết là...

  21-11-2018 | 12:06
 • 12 dạng bài tập về phân số - phần 3

  Bài viết này là phần cuối trong chuỗi 12 dạng bài tập về phân số, cung cấp cho các em các dạng bài tập cơ bản sau cùng về phần kiến thức này, như là tính toán, tìm x liên quan đến hỗn số, số thập phân, tỷ sô phần trăm, tính nhanh, bài toán lời văn, tìm một số...

  21-11-2018 | 10:32
 • 12 dạng bài tập về phân số - phần 2

  Bài viết là phần tiếp theo của chuỗi bài 12 dạng bài tập về phân số, cung cấp cho các em một số dạng bài tập như làm phép trừ phân số, điền số vào ô trống, tìm x, giải bài toán có lời văn, làm phép nhân - chia phân số...Mỗi dạng lại bao gồm rất nhiều bài tập...

  21-11-2018 | 10:05
 • 12 dạng bài tập về phân số

  Trong bài viết này, các em sẽ được ôn tập lại kiến thức của các bài toán liên quan đến chương 3 - phân số, gòm các dạng bài như quy đồng phân số, so sánh phân số, tìm x dựa vào hai phân số bằng nhau, phép cộng phân số...Có rất nhiều bài tập lẻ đa dạng từ khó...

  21-11-2018 | 01:27
 • Một số dạng bài tập về phân số

  Bài viết bao gồm các dạng bài tập cơ bản về phân số để các em ôn tập lại chương này như làm phép tính, tìm x, giải bài toán có lời văn...Ngoài ra các em cũng sẽ được rèn luyện khả năng của mình với các bài toán nâng cao hơn như tính biểu thức cồng kềnh,chứng minh phân...

  21-11-2018 | 00:14
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021