LỚP 6

Chuyên đề: Phân số

Chuyên đề này sẽ giúp các em tìm hiểu sau hơn về phân số so với phân số đã học ở tiểu học. Chúng ta sẽ biết thêm về điều kiện để hai phân số bằng nhau, các quy tắc thực hiện phép tính và tính chất của phép tính đó, cũng như cách giải các bài toán liên quan đến tỷ số phần trăm.
 • Ôn tập và rút gọn phân số

  Bài viết này cung cấp cho các em các bài tập liên quan đến rút gọn phân số từ cơ bản đến nâng cao, như rút gọn phân số cho trước, tìm các phân số bằng nhau, giải bài toán có lời văn...Sau khi làm xong các em có thể kiểm tra lại bằng cách đối chiếu với kết quả...

  21-11-2018 | 00:06
 • Luyện tập rút gọn phân số

  Trong bài viết này, các em không chỉ được làm quen với lý thuyết về rút gọn phân số mà còn biết được khái niệm thế nào là phân số tối giản. Để áp dụng phần kiến thức đó, trong bài viết còn có phần bài tập kèm theo lời giải để các em dễ dàng theo dõi sau khi...

  20-11-2018 | 23:50
 • Luyện tập tính chất cơ bản của phân số

  Trong bài viết này, các em sẽ được làm quen với các tính chất cơ bản của phân số. Phần lý thuyết cho các em biết tính chất khi nhân hoặc chia tử và mẫu của phân số cho cùng một số thì phân số đó sẽ biến đổi như thế nào. Phần bài tập ngoài những bài ôn tập...

  20-11-2018 | 23:23
 • Luyện tập phân số bằng nhau

  Bài viết cung cấp cho các em cả lý thuyết và bài tập về phân số bằng nhau. Tỏng phần lý thuyết, các em sẽ học được điều kiện để hai phân số bằng nhau là gì. Phần bài tập gồm các bài tập cơ bản, như viết các cặp phân số bằng nhau, tìm x, tìm phân số bằng...

  20-11-2018 | 22:39
 • Luyện tập mở rộng khái niệm phân số

  Bài viết bao gồm lý thuyết và bài tập về khái niệm phân số mở rộng. Qua bài này, các em sẽ biết được về phân số không chỉ có mẫu là số tự nhiên mà còn có mẫu là số nguyên. Các dạng bài tập cơ bản, để các em ôn tập kiến thức như biểu diễn hình theo...

  20-11-2018 | 17:19

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021