LỚP 6

Tính chất cơ bản của phép tính phân số

Bài viết sẽ cung cấp cho các em kiến thức về tính chất liên quan đến phép nhân và cộng phân số, xem liệu rằng có tính chất giao hoán, kết hợp như với số tự nhiên không?
  • Luyện tập tính chất cơ bản của phép nhân phân số

    Các em sẽ được làm quen với các tính chất cơ bản của phép nhân phân số trong bài viết này. Phần lý thuyết sẽ trình bày về 4 tính chất cơ bản là giao hoán, kết hợp, nhân với 1 và phân phối với phép cộng. Phần bài tập kèm giải là các bài toán cơ bản để các...

    21-11-2018 | 17:07
  • Luyện tập tính chất cơ bản của phép cộng phân số

    Bài viết cung cấp cho các em cả lý thuyết và bài tập về các tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Trong phần lý thuyết, các em sẽ học được các tính chất của phép cộng phân số, liệu có giống với phép cộng số nguyên hay không. Phần bài tập gồm các bài tập cơ bản...

    21-11-2018 | 16:13

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021