LỚP 6

Mở rộng khái niệm phân số

BÀi này các em sẽ được tìm hiểu sâu hơn về phân số, khi mà tử và mẫu không còn chỉ là số tự nhiên mà còn có thể là số nguyên
  • Luyện tập mở rộng khái niệm phân số

    Bài viết bao gồm lý thuyết và bài tập về khái niệm phân số mở rộng. Qua bài này, các em sẽ biết được về phân số không chỉ có mẫu là số tự nhiên mà còn có mẫu là số nguyên. Các dạng bài tập cơ bản, để các em ôn tập kiến thức như biểu diễn hình theo...

    20-11-2018 | 17:19

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021