LỚP 6

Các phép tính về phân số

Bài viết sẽ giúp các em có kiến thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số
  • Luyện tập phép trừ phân số

    Trong bài viết này, các em sẽ được cung cấp kiến thức về phép trừ phân số. Phần lý thuyết cung cấp kiến thức về số đối và cách trừ cac phân số cho nhau. Phần bài tập gồm các bài toán cơ bản như tìm x, tính toán, điền vào ô trống...để các em ôn luyện và củng cố...

    21-11-2018 | 16:49
  • Luyện tập phép cộng phân số

    Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bai tập về phép cộng cá phân số cùng mẫu và khác mẫu số. Phần lý thuyết giúp các em có kĩ năng để tính toán, làm bài tập ở bên dưới. Phần bài gồm các bài toán cơ bản vận dụng lý thuyết về phép cộng phân số, rất thuận tiện...

    21-11-2018 | 15:26

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021