LỚP 6

Phân số bằng nhau

Bài này sẽ cho các em kiến thức về thế nào là phân số bằng nhau
  • Luyện tập tính chất cơ bản của phân số

    Trong bài viết này, các em sẽ được làm quen với các tính chất cơ bản của phân số. Phần lý thuyết cho các em biết tính chất khi nhân hoặc chia tử và mẫu của phân số cho cùng một số thì phân số đó sẽ biến đổi như thế nào. Phần bài tập ngoài những bài ôn tập...

    20-11-2018 | 23:23
  • Luyện tập phân số bằng nhau

    Bài viết cung cấp cho các em cả lý thuyết và bài tập về phân số bằng nhau. Tỏng phần lý thuyết, các em sẽ học được điều kiện để hai phân số bằng nhau là gì. Phần bài tập gồm các bài tập cơ bản, như viết các cặp phân số bằng nhau, tìm x, tìm phân số bằng...

    20-11-2018 | 22:39

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021