LỚP 11

Chương 2: Tổ hợp - xác suất - nhị thức Newton

 • HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

  Đầy đủ các dạng toán về cách sử dụng các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp có hướng dẫn giải chi tiết. Nguồn: Đặng Việt Đông

  02-07-2018 | 11:05
 • 41 câu trắc nghiệm quy tắc đếm

  Đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm Nguồn: Đặng Việt Đông

  02-07-2018 | 10:48
 • Phép thử, biến cố, xác suất của biến cố

  Việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện tượng nào đó được gọi là một phép thử. Các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là biến cố.

  28-06-2018 | 10:14
 • Biến cố và mối quan hệ giữa các biến cố

  Toàn bộ lí thuyết về các loại biến cố trong chương trình THPT và mối quan hệ giữa chúng. Nguồn: Diễn đàn toán học

  27-06-2018 | 17:17
 • Các dạng toán nhị thức Newton

  Trong những năm gần đây nhị thức Newton là một trong những nội dung thi đại học. Bài viết này giới thiệu hai dạng toán cơ bản nhất của nhị thức Newton thường gặp trong các đề thi đại học. Nguồn: Nguyễn Minh Hiếu

  27-06-2018 | 16:15
 • Trắc nghiệm nhị thức Newton có đáp án

  Với các câu hỏi trắc nghiệ này, các em sẽ được ôn tập lại các kiến thức về nhị thức Newton của lớp 11, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia theo hình thức trắc nghiệm.

  27-06-2018 | 15:59
 • 64 bài tập quy tắc đếm

  Tổng hợp 64 bài tập về quy tắc đếm giúp các em học sinh luyện tập sâu hơn về vấn đề này! Nguồn: ST

  23-06-2018 | 11:55
 • PHÂN BIỆT QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN

  Quy tắc cộng và quy tắc nhân là 2 quy tắc đếm cơ bản trong chương trình Đại số tổ hợp của lớp 11. Tuy nhiên, nhiều học sinh không phân biệt được khi nào quy tắc nhân, khi nào dùng quy tắc cộng trong việc giải các bài tập. Chuyên đề này sẽ giúp ta phân biệt rõ và...

  23-06-2018 | 10:05
 • Sơ đồ quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

  Hiểu được thực chất cái khái niệm, công thức, quy tắc cộng, quy tắc nhân, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và mối quan hệ giữa chúng, tránh việc mắc sai lầm khi sử dụng nhầm lẫn các công thức.

  23-06-2018 | 09:23
 • Chỉnh hợp

  Hiểu được khái niệm chỉnh hợp, công thức chỉnh hợp và biết cách vận dụng công thức chỉnh hợp vào các bài toán cụ thể. Nguồn: Nguyễn Tiến Chinh

  23-06-2018 | 09:08
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018