92 câu trắc nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

Cập nhật lúc: 15:15 14-08-2017 Mục tin: LỚP 11


92 câu trắc nghiệm về phương trình lượng giác cơ bản sinx=m; cosx=m;tanx=m;cotx=m đa dạng và phong phú.

92 CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Câu 1: Giải phương trinh \(\sin \left( {2x + {\pi  \over 3}} \right) =  - {1 \over 2}\)

\(A.\,\left[ \matrix{
x = - {\pi \over 4} + k\pi \hfill \cr
x = {{5\pi } \over {12}} + k\pi \hfill \cr} \right.;k \in Z\)              

\(B.\,\left[ \matrix{
x = {\pi \over 4} + k\pi \hfill \cr
x = {{5\pi } \over {12}} + k\pi \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

\(C.\,\left[ \matrix{
x = {\pi \over 4} + k\pi \hfill \cr
x = {\pi \over {12}} + k\pi \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

\(D.\,\left[ \matrix{
x = - {\pi \over 4} + k{\pi \over 2} \hfill \cr
x = {\pi \over {12}} + k{\pi \over 2} \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

Câu 2: Giải phương trình \(\cos \left( {3x + {{15}^0}} \right) = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

\(A.\,\left[ \matrix{
x = {25^0} + k{.120^0} \hfill \cr
x = - {15^0} + k{.120^0} \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

\(B.\,\left[ \matrix{
x = {5^0} + k{.120^0} \hfill \cr
x = {15^0} + k{.120^0} \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

\(C.\,\left[ \matrix{
x = {25^0} + k{.120^0} \hfill \cr
x = {15^0} + k{.120^0} \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

\(D.\,\left[ \matrix{
x = {5^0} + k{.120^0} \hfill \cr
x = - {15^0} + k{.120^0} \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

Câu 3: Giải phương trình \(\sin \left( {4x + {1 \over 2}} \right) = {1 \over 3}\)

\(A.\,\left[ \matrix{
x = - {1 \over 8} + k{\pi \over 2} \hfill \cr
x = {\pi \over 4} + k{\pi \over 2} \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

\(B.\,\left[ \matrix{
x = - {1 \over 8} - {1 \over 4}\arcsin {1 \over 3} + k{\pi \over 2} \hfill \cr
x = {\pi \over 4} - {1 \over 8} - {1 \over 4}\arcsin {1 \over 3} + k{\pi \over 2} \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

\(C.\,\left[ \matrix{
x = {1 \over 8} - {1 \over 4}\arcsin {1 \over 3} + k{\pi \over 2} \hfill \cr
x = {\pi \over 4} - {1 \over 8} - {1 \over 4}\arcsin {1 \over 3} + k{\pi \over 2} \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

\(D.\,\left[ \matrix{
x = - {1 \over 8} - {1 \over 4}\arcsin {1 \over 3} + k{\pi \over 2} \hfill \cr
x = {\pi \over 4} - {1 \over 4}\arcsin {1 \over 3} + k{\pi \over 2} \hfill \cr} \right.;k \in Z\)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021