41 câu trắc nghiệm quy tắc đếm

Cập nhật lúc: 10:48 02-07-2018 Mục tin: LỚP 11


Đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm Nguồn: Đặng Việt Đông

QUY TẮC ĐẾM

A. LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Quy tắc cộng

a) Định nghĩa

Một công việc nào đó có thể được thực hiện theo một trong hai phương án A hoặc B. Nếu phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện và không trùng với bất kì cách nào trong phương án A thì công việc đó có \(m + n\) cách thực hiện.

b) Công thức quy tắc cộng

Nếu các tập \({A_1};{A_2};...;{A_n}\) đôi một rời nhau. Khi đó:

\(\left| {{A_1} \cup {A_2} \cup {A_3} \cup ... \cup {A_n}} \right| = \left| {{A_1}} \right| + \left| {{A_2}} \right| + \left| {{A_3}} \right| + ... + \left| {{A_n}} \right|\)

2. Quy tắc nhân

a) Định nghĩa

Một công việc nào đó có thể bao gồm hai công đoạn A và B. Nếu công đoạn A có m cách thực hiện và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện công đoạn B thì công việc đó có \(m.n\) cách thực hiện.

b) Công thức quy tắc nhân

Nếu các tập \({A_1};{A_2};...;{A_n}\) đôi một rời nhau. Khi đó:

\(\left| {{A_1} \cap {A_2} \cap {A_3} \cap ... \cap {A_n}} \right| = \left| {{A_1}} \right|.\left| {{A_2}} \right|.\left| {{A_3}} \right|.....\left| {{A_n}} \right|\)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021