41 câu trắc nghiệm quy tắc đếm

Cập nhật lúc: 10:48 02-07-2018 Mục tin: LỚP 11


Đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm Nguồn: Đặng Việt Đông

QUY TẮC ĐẾM

A. LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Quy tắc cộng

a) Định nghĩa

Một công việc nào đó có thể được thực hiện theo một trong hai phương án A hoặc B. Nếu phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện và không trùng với bất kì cách nào trong phương án A thì công việc đó có \(m + n\) cách thực hiện.

b) Công thức quy tắc cộng

Nếu các tập \({A_1};{A_2};...;{A_n}\) đôi một rời nhau. Khi đó:

\(\left| {{A_1} \cup {A_2} \cup {A_3} \cup ... \cup {A_n}} \right| = \left| {{A_1}} \right| + \left| {{A_2}} \right| + \left| {{A_3}} \right| + ... + \left| {{A_n}} \right|\)

2. Quy tắc nhân

a) Định nghĩa

Một công việc nào đó có thể bao gồm hai công đoạn A và B. Nếu công đoạn A có m cách thực hiện và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện công đoạn B thì công việc đó có \(m.n\) cách thực hiện.

b) Công thức quy tắc nhân

Nếu các tập \({A_1};{A_2};...;{A_n}\) đôi một rời nhau. Khi đó:

\(\left| {{A_1} \cap {A_2} \cap {A_3} \cap ... \cap {A_n}} \right| = \left| {{A_1}} \right|.\left| {{A_2}} \right|.\left| {{A_3}} \right|.....\left| {{A_n}} \right|\)

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021