50 bài tập trắc nghiệm quan hệ song song

Cập nhật lúc: 00:29 26-10-2018 Mục tin: LỚP 11


Sưu tầm 50 bài tập trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Quốc Tuấn

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD có AD cắt BC tại E. Gọi M là trung điểm của SA ,N=SD∩(BCM). Qua điểm N kẻ đường thẳng d song song với BD. Khi

đó d cắt:

A. AB              B. SC              C. SB              D. SA

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cả 3 câu trên đều sai.

B. Hình thang có thể là hình biểu diễn của một hình bình hành.

C. Trọng tâm G của tam giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm G’ của tam giác A’B’C’, trong đó A’B’C’ là hình chiếu song song của tam giác ABC.

D. Hình chiếu song song của hai đường chéo nhau có thể là hai đường song song.

Câu 3: Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. M, N lần lượt là trung điểm của CD, AB. Khi đó BC và MN là hai đường thẳng:

A. chéo nhau              B. có hai điểm chung

C. song song               D. cắt nhau

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho SM = 3MC, N là giao điểm của SD và (MAB). Khi đó hình chiếu song song của SM trên mp(ABC) theo phương chiếu SA là:

A. BC              B. AC              C. DB              D. DC

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho SM = 3MC, N là giao điểm của SD và (MAB). Khi đó hai đường thẳng CD và MN là hai đường thẳng:

A. cắt nhau                 B. chéo nhau

C. song song               D. có hai điểm chung

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021