Trắc nghiệm nhị thức Newton có đáp án

Cập nhật lúc: 15:59 27-06-2018 Mục tin: LỚP 11


Với các câu hỏi trắc nghiệ này, các em sẽ được ôn tập lại các kiến thức về nhị thức Newton của lớp 11, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia theo hình thức trắc nghiệm.

Câu 6: Tổng số \(C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n\) bằng:

           A. \(0\) nếu \(n\) chẵn           B. \(0\) nếu \(n\) lẻ

           C. \(0\) nếu \(n\) hữu hạn      D. \(0\) trong mọi trường hợp

Câu 26: Trong khai triển \({\left( {1 + x} \right)^n}\) biết tổng các hệ số \(C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + ... + C_n^{n - 1} = 126\). Hệ số của \(x^3\) bằng:

            A. 15               B. 21               C. 35               D. 20

Câu 35: Tổng \(T = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + ... + C_n^n\) bằng bao nhiêu?

            A. \(T=2^n\)                       B. \(T=4^n\)

            C. \(T=2^n+1\)               D. \(T=2^n-1\)

Câu 36: Nghiệm của phương trình \(A_x^{10} + A_x^9 = 9A_x^8\) là:

            A. 5        B. 11           C. 5 và 11         D. 10 và 2

ĐÁP ÁN

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021