Trắc nghiệm nhị thức Newton có đáp án

Cập nhật lúc: 15:59 27-06-2018 Mục tin: LỚP 11


Với các câu hỏi trắc nghiệ này, các em sẽ được ôn tập lại các kiến thức về nhị thức Newton của lớp 11, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia theo hình thức trắc nghiệm.

Câu 6: Tổng số \(C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n\) bằng:

           A. \(0\) nếu \(n\) chẵn           B. \(0\) nếu \(n\) lẻ

           C. \(0\) nếu \(n\) hữu hạn      D. \(0\) trong mọi trường hợp

Câu 26: Trong khai triển \({\left( {1 + x} \right)^n}\) biết tổng các hệ số \(C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + ... + C_n^{n - 1} = 126\). Hệ số của \(x^3\) bằng:

            A. 15               B. 21               C. 35               D. 20

Câu 35: Tổng \(T = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + ... + C_n^n\) bằng bao nhiêu?

            A. \(T=2^n\)                       B. \(T=4^n\)

            C. \(T=2^n+1\)               D. \(T=2^n-1\)

Câu 36: Nghiệm của phương trình \(A_x^{10} + A_x^9 = 9A_x^8\) là:

            A. 5        B. 11           C. 5 và 11         D. 10 và 2

ĐÁP ÁN

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021