Trắc nghiệm nhị thức Newton có đáp án

Cập nhật lúc: 15:59 27-06-2018 Mục tin: LỚP 11


Với các câu hỏi trắc nghiệ này, các em sẽ được ôn tập lại các kiến thức về nhị thức Newton của lớp 11, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia theo hình thức trắc nghiệm.

Câu 6: Tổng số \(C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n\) bằng:

           A. \(0\) nếu \(n\) chẵn           B. \(0\) nếu \(n\) lẻ

           C. \(0\) nếu \(n\) hữu hạn      D. \(0\) trong mọi trường hợp

Câu 26: Trong khai triển \({\left( {1 + x} \right)^n}\) biết tổng các hệ số \(C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + ... + C_n^{n - 1} = 126\). Hệ số của \(x^3\) bằng:

            A. 15               B. 21               C. 35               D. 20

Câu 35: Tổng \(T = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + ... + C_n^n\) bằng bao nhiêu?

            A. \(T=2^n\)                       B. \(T=4^n\)

            C. \(T=2^n+1\)               D. \(T=2^n-1\)

Câu 36: Nghiệm của phương trình \(A_x^{10} + A_x^9 = 9A_x^8\) là:

            A. 5        B. 11           C. 5 và 11         D. 10 và 2

ĐÁP ÁN

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021