40 CÂU TRẮC NGHIỆM NHỊ THỨC NEWTON VÀ BÀI TOÁN TÌM SỐ HẠNG CỦA NHỊ THỨC NEWTON – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Cập nhật lúc: 12:00 04-12-2017 Mục tin: LỚP 11


Đề thi gồm các câu hỏi về tìm hệ số - số hạng của khai triển nhị thức Newton giúp học sinh có thể rèn luyện và nắm chắc về chủ đề này. Sau khi làm xong đề thi này học sinh nắm được phương pháp sử dụng công thức tổng quát của nhị thức Newton để tìm hệ số của số hạng bất kỳ đồng thời củng cố thêm kiến thức trong bài toán giải phương trình tổ hợp – chỉnh hợp – hoán vị ở các câu hỏi vận dụng.

Câu 1 Trong khai triển \({\left( {x + {2 \over {\sqrt x }}} \right)^6}\), hệ số của \({x^3}\) (x > 0) là:

A. 60                                      

B. 80                                      

C. 160                                    

D. 240

Câu 2 Trong khai triển \({\left( {{a^2} + {1 \over b}} \right)^7},\) số hạng thứ 5 là:

A. \(35{a^6}{b^{ - 4}}\)                               

B. \( - 35{a^6}{b^{ - 4}}\)                            

C. \(35{a^4}{b^{ - 5}}\)                               

D. \( - 35{a^4}b\)

Câu 3 Trong khai triển \({\left( {3{x^2} - y} \right)^{10}}\), hệ số của số hạng chính giữa là:

A. \({3^4}C_{10}^4\)                                   

B. \( - {3^4}C_{10}^4\)                                

C. \({3^5}C_{10}^5\)                                   

D. \( - {3^5}C_{10}^5\)

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018