LỚP 11

Nhị thức Newton

  • Các dạng toán về nhị thức Newton( có lời giải chi tiết)

    Các bài tập về nhị thức Newton là bài toán quan trọng trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Chuyên đề này giúp học sinh nắm chắc dạng bài tập về: tính tổng, rút gọn biểu thức, tìm hệ số và số hạng trong khai triển lũy thừa thông qua các ví dụ.

    01-12-2017 | 14:19

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018