Luyện tập về quy tắc chuyển vế

Cập nhật lúc: 23:33 02-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về quy tắc chuyển vế. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng như tìm số nguyên x, bài toán chứng minh xấy dựng công thức,...và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học

LUYỆN TẬP VỀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ

 

Bài 1: Tìm số nguyên x, biết:

11 – ( 15 + 11) = x – ( 25 – 9)

Bài 2: Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 – x = 17 – ( -5)                                           b) x – 12 = (-9) – 15

Bài 3: Tìm số nguyên a, biết:

a) | a |=7                                                           b) |a + 6|=0

Bài 4:

a) Viết tổng của ba số nguyên: 14; ( -12 ) và x.

b) Tìm x, biết tổng trên bằng 10.

Bài 5: Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 7                                                       b) a – x = 25

Bài 6: Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) b + x = a                                                       b) b – x = a

Bài 7*: Đối với bất đẳng thức ta cũng có các tính chất sau đây (tương tự như đối với đẳng thức):

Nếu a > b thì a + c > b + c

Nếu a + c > b + c thì a > b

Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.

Bài 8*: Cho x, y ∈ Z. Hãy chứng tỏ rằng:
a) Nếu x – y > 0 thì x > y
b) Nếu x > y thì x – y > 0

Bài 9*: Người ta chứng minh được rằng: Khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số (a, b ∈ Z) bằng |a−b|hay |b−a|. Hãy tìm khoảng cách giữa các điểm a và b trên trục số khi:

a) a = -3 ; b = 5                                                    b) a = 15 ; b = 37

Bài 10: Tìm số nguyên a, biết:

a) |a + 3| = 7                                                        b) |a − 5| = (−5) + 8 

Bài 11: Tìm số nguyên x, biết: x – (17 – x) = x – 7.

Đáp án

Bài 1:

11 –  ( 15 + 11 ) = x – ( 25 – 9)

11 – 15 – 11 = x – 16

-15 = x – 16

-15 + 16 = x

x = 1

Bài 2:

a) 2 – x = 17 – ( -5)

⇒ 2 – x = 17 + 5

⇒ 2 –x = 22

⇒ x + 22 = 2

⇒ x = -20

b) x – 12 = (-9) – 15

⇒ x – 12 = ( -9 ) + ( -15 )

⇒ x – 12 = -24

⇒ x = -24 + 12

⇒ x = -12

Bài 3:

a) |a|=7  nên a = 7 hoặc a = -7

b) |a+6|=0  nên  a + 6 = 0  ⇒ a = -6

Bài 4:

a) Tổng là: 14 + ( -12 ) + x

b) Ta có: 14 + ( -12 ) + x = 10  

⇒ x = 10 – 14 + 12

⇒ x = 8

Vậy x = 8

Bài 5:

a) x = 7 – a                                                 b) x = a- 25

Bài 6:

a) x = a – b                                                 b) x = b – a

Bài 7*:

Quy tắc : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một bất đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó : dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu  “-” đổi thành dấu “+”.

Bài 8*:

Áp dụng quy tắc trên (Bài 101)

a) Vì X – y > 0 nên x > 0 + y (chuyển -y từ vế trái sang vế phải) hay x > y.

b) HS tự làm.

Bài 9*:

a) |a – b| = |−3 − 5| = |−3 + (−5)| = |−8| = 8 

b) |a – b| = |15 − 37| = |15 + (−37)| = |−22| = 22 

Bài 10:

a) |a + 3| = 7 nên a + 3 = 7 hoặc a + 3 = -7

hay a = 7 – 3 = 4

a = -7 – 3 = -10

b) |a − 5| = (−5) + 8 

Vậy a – 5 = 3

hoặc a – 5 = -3

hay a = 5 + 3 = 8

hoặc a = 5 – 3 = 2

Bài 11:

x – (17 – x) = x – 7

hay x = x – 7 + 17 – x = (-7 + 17) + (x – x)

x = 10

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 9.1.

Tìm x , biết:

a) 16 – x = 21 – (-8);                           b) x – 32 = (-5) -17.

Bài 9.2.

Tìm x, biết rằng tổng của bốn số x , (-5), 7 và (-15) bằng 1.

Bài 9.3.

Tìm số nguyên a. biết:

a) |a-15| = 0 ,                                       b)|a + 7| = 2.

Bài 9.4.

Tìm số nguyên x, biết rằng x  +  5 là số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số.

Bài 9.5.

Tìm số nguyên x, biết rằng x   –  7 là số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số.

Bài 9.6.

Hãy chứng tỏ rằng :

a) Nếu a + b = c thì a = – b + c ;

b) Nếu a – b = c thì a = b + c.

Bài 9.7.

Hãy chứng tỏ rằng : |a – b| = |b – a|.

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021