Luyện tập về số đo góc (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 13:21 10-12-2018 Mục tin: LỚP 6


Trong bài viết này, các em sẽ được ôn tập lại phần kiến thức về số đo góc. Các bài tập sẽ giúp các em củng cố lại cách sử dụng thước để đo số đo góc, phân biệt góc tù, bẹt, vuông, nhọn; đổi độ ra phút, các bài toán liên hệ như tìm số đo góc tạo bởi kim đồng hồ...Bên dưới các bài toán này đều có hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em so sánh đối chiếu lại sau khi đã làm xong.

  LUYỆN TẬP VỀ SỐ ĐO GÓC (CÓ ĐÁP ÁN)

Bài 1. Nhìn hình 18, Đọc số đo của các ∠xOy, xOz, xOt.

 

HD: ∠xOy = 50º, ∠xOz = 100º, ∠xOt = 130º

Bài 2. Đo các ∠BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

 

HD:

Ta dùng thước đo thấy 3 cạnh AB, BC, AC bằng nhau nên suy ra ΔABC là tam giác đều. Mà 3 góc trong tam giác đều bằng 60º.

Vậy ta rút ra kết luận:

∠BAC = ∠ABC = ∠ACB = 60º

Bài 3. Đo các ∠ILK, IKL, LIK ở hình 20

 

HD:

Ta có góc: ∠LIK là góc vuông nên ∠LIK = 90º

Tam giác ΔLIK là tam giác vuông cân tại I nên 2 góc đáy = 45º

Kết luận: ∠LIK = 90º ;∠ILK = 45º; ∠IKL = 45º.

Bài 4. Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù ,bẹt.

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

 

HD: 

Góc vuông: 1,5.                           Góc nhọn:  3,  6.

Góc tù: 4.                                    Góc bẹt: 2

Kết  quả đo:

∠1 = ∠5 = 90º

∠3 = 70º

∠6 = 30º

∠4 = 135º

∠2 = 180º

Bài 5. Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (Gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

Giải: Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc 180º

Do: 180º : 6 = 30º nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc 30º

Góc giữa hai kim:

– lúc 2 giờ là: 30º . 2 = 60º

lúc 5 giờ là: 30º . 5 = 150º

lúc 10 giờ là: 30º . 2 = 60º

lúc 3 giờ là: 30º . 3 = 90º

lúc 6 giờ là: 30º . 6 = 180º

Bài 6. Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi xOy là một góc và gọi là “Góc không”. Số đo của góc là 0º. Tìm số đo của góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 12 giờ.

Giải. Lúc 12h kim giờ và kim phút trùng nhau, nên số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ lúc 12h là 0º.

Bài 7. Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, các đoạn thẳng trên các cạnh BC,CD,DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

 

HD: Thước đo này sai.

Bài 8: Một học sinh làm một mặt đồng hồ như hình 4. Hãy đo để kiểm tra xem đồng hồ đó kẻ đúng hay sai?

 Bài tập toán 6

Lời giải:

Đo các góc ta thấy ba góc liền kề không bằng nhau, đồng hồ đó kẻ sai.

Bài 9: Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0o, 60o, 90o, 150o, 180o?

Lời giải:

  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 0o khi 2 kim đó trùng nhau .Lúc đó là 12 giờ.
  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 60o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 2 hoặc số 10. Lúc đó là 10 giờ hoặc 2 giờ.
  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 90o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 3 hoặc số 9. Lúc đó là 3 giờ hoặc 9 giờ.
  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 150o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 5 hoặc số 7. Lúc đó là 5 giờ hoặc 7 giờ.
  • Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 180o khi kim phút chỉ số 12 và kim giờ chỉ số 6. Lúc đó 6 giờ.

Bài 10: Đo các góc CED, CGD, BED, DCE ở hình dưới

 Bài tập toán 6

Lời giải

Dùng thước đo góc, chúng ta đo được số đo các góc như sau:

∠(CED) = 45o

∠(CGD) = 25o

∠(BED) = 90o

∠(GCE) = 65o

Bài 11: Đổi thành độ, phút:

15,25o = 15(1/4)= 15o15’ = 915’

30,5o = …..=…..=…..

60,75o = …..=…..=…..

90,2o = …..=…..=…..

45,15o = …..=…..=…..

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
30,{5^0} = 30.{\left( {\frac{1}{2}} \right)^0} = {30^0}30' = 1830'\\
60,{75^0} = 60.{\left( {\frac{3}{4}} \right)^0} = {60^0}45' = 3645'\\
90,{2^0} = 90.{\left( {\frac{1}{5}} \right)^0} = {90^0}12' = 5412'\\
45,{15^0} = 45{\left( {\frac{3}{{20}}} \right)^0} = {45^0}9' = 2709'.
\end{array}\)

 

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021