Luyện tập về góc (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 11:43 10-12-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết này sẽ cung cấp cho các em kiến thức về góc trong mặt phẳng. Phân lý thuyết các em được biết thế nào là góc, thế nào là điểm nằm trong góc. Trong phần bài tập, các em được làm quen với các bài tập cơ bản đi kèm lời giải như xác định góc, cạnh và đỉnh của góc; nhận diện số lượng góc có trong hình; vẽ hình khi có dữ kiện cho trước...

  LUYỆN TẬP VỀ GÓC (CÓ ĐÁP ÁN)

I. LÝ THUYẾT

1. Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc

Gốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Đặc biệt: góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Góc xOy được kí hiệu là \(\widehat {xOy}\) hoặc \(\widehat {yOx}\)

 

2.  Điểm nằm trong góc

Khi hai tia Ox và Oy không đối nhau, điểm M gọi là điểm nằm trong góc xOy hay tia OM nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy

 

 

II. BÀI TẬP

Bài 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ….. Điểm O là….  Hai tia Ox, Oy là…

b) Góc RST có đỉnh là ….., Có cạnh là ….

c) góc bẹt là …..

Giải. 

a) Góc xOy; đỉnh; Hai cạnh.

b) S; SR và ST.

c) Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Bài 2. Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

 

Hình

Tên  góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh

Tên cạnh

Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a

Góc yCz, góc zCy, góc C

C

Cy,Cz

    

b

………………………

……………………

…………………….

c

………………………..

……………………

……………………..

Đáp án:

Hình

Tên  góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh

Tên cạnh

Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a

Góc yCz, góc zCy, góc C

C

Cy,Cz

    

b

Góc MTP, PTM,  T

Góc TMP, PMT,M

Góc TPM, MPT,P

T

M

P

TM,TP

MT,MP

PT,PM

 

c

Góc xPy,yPx,P

Góc ySz,zSy

P

S

Px, Py

Sy, Sz

 

Bài 3. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

 

Đáp án: Góc BAC, kí hiệu ∠BAC

Góc CAD, Kí hiệu ∠CAD

Góc BAD, kí hiệu ∠BAD

Có tất cả 3 góc.

Bài 4. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nằm giữa hai tia….. .

Giải: Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nằm giữa hai tia ..Oy,Oz

Bài 5. Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm trong cả 3 góc BAC, ACB,CBA.

Giải:

 

Bài 6: Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình bên:

Có bao nhiêu góc tất cả?

 Bài tập toán 6

Lời giải:

Góc BAC ký hiệu ∠(BAC)

Góc BAD ký hiệu ∠(CAD)

Góc CAD ký hiệu ∠(BAD)

Có tất cả là 3 góc.

Bài 7: Vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là (O1); (O2); (O3)

Góc

Tên đỉnh

Tên cạnh

(O1)

 

 

(O2)

 

 

(O3)

 

 

Giải:

 

Góc

Tên đỉnh

Tên cạnh

(O1)

O

Ox, Oy

(O2)

O

Oy, Oz

(O3)

O

Oz, Ox

 

Bài 8: Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy là hình gồm …………………………

b) Góc yOz được ký hiệu là……………………..

c) Góc bẹt là góc có ………………………………

Lời giải:

a) Góc xOy là hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy.

b) Góc yOz được ký hiệu là góc ∠(yOz)

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Bài 9: Bổ̉ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau:

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu …………………

Lời giải:

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Bài 10: Vẽ

a) Góc xOy.

b) Tia OM nằm trong góc xOy.

c) Điểm N nằm trong góc xOy.

Lời giải:

 Bài tập toán 6

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025