LỚP 6

Quy tắc chuyển vế

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em kiến thức về quy tắc chuyển vế
  • Luyện tập về quy tắc chuyển vế

    Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về quy tắc chuyển vế. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng như tìm số nguyên x, bài toán chứng minh xấy dựng công thức,...và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học

    02-11-2018 | 23:33
  • Lý thuyết và bài tập về quy tắc chuyển vế (có đáp án)

    Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về quy tắc chuyển vế. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng như tìm số chưa biết trong một đẳng thức, tìm số chưa biết trong đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối, tính tổng đại số. Ngoài ra bài viết còn có lời giải chi tiết giúp các...

    02-11-2018 | 23:12

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025