Luyện tập mở rộng khái niệm phân số

Cập nhật lúc: 17:19 20-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết bao gồm lý thuyết và bài tập về khái niệm phân số mở rộng. Qua bài này, các em sẽ biết được về phân số không chỉ có mẫu là số tự nhiên mà còn có mẫu là số nguyên. Các dạng bài tập cơ bản, để các em ôn tập kiến thức như biểu diễn hình theo tỷ lệ cho trước, biểu diễn phân số từ lời văn...

LUYỆN TẬP MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

A. Lý thuyết

Người ta gọi a/b với a, b ∈ Z, b ≠0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là a/1.

B. Bài tập

Bài 1. Ta biểu diễn  của hình tròn bằng cách chia hình tròn bằng 4 phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

 2016-01-11_081258

Theo đó hãy biểu diễn:

a) 2/3 của hình chữ nhật (h.2) : 2016-01-11_081401

b) 7/16 của hình vuông (h.3).

2016-01-11_081417

Hướng dẫn giải:

a) 2/3 của hình chữ nhật

b) 7/16 của hình vuông

Bài 2. Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?

 2016-01-11_081718

 

Hướng dẫn:

\[\begin{array}{l}a)\frac{2}{9}\\b)\frac{3}{4}\\c)\frac{1}{4}\\d)\frac{1}{{12}}\end{array}\]

Bài 3. Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy                        b) Âm năm phần chín

c) Mười một phần mười ba      d) Mười bốn phần năm.

Hướng dẫn giải.

\[\begin{array}{l}a)\frac{2}{7}\\b)\frac{{ - 5}}{9}\\c)\frac{{11}}{3}\\d)\frac{{14}}{5}\end{array}\]

Bài 4. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

a) 3 : 11                b) -4 : 7

c) 5 : (-13)            d) x chia cho 3 (x ∈ Z).

Hướng dẫn giải.

\(\begin{array}{l}a)\frac{3}{{11}}\\b)\frac{{ - 4}}{7}\\c)\frac{5}{{ - 13}}\\d)\frac{x}{3}\end{array}\)

Bài 5. Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và -2.

Hướng dẫn giải.

\(\frac{5}{7}\] và \[\frac{7}{5}\)

\(\frac{0}{{ - 2}}\)

Bài 6: Phần tô màu trong các hình vẽ sau biểu diễn các phân số nào?

Lời giải:

Hình a: 3/8

Hình b: 5/9

Hình c: 6/8 = 3/4

Hình d: 1/6

Bài 7: Viết các phân số sau:

Ba phần trăm

Âm hai phần bảy

Mười hai phần mười bảy

Mười một phần năm

Lời giải:

\(\begin{array}{l}a)\frac{3}{5}\\b)\frac{{ - 2}}{7}\\c)\frac{{12}}{{17}}\\d)\frac{{11}}{5}\end{array}\)

Bài 8: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

(-3) : 5

(-2) : (-7)

2 : (-11)

x chia cho 5 (x ∈ Z)

Lời giải:

\(\begin{array}{l}a)\frac{{ - 3}}{5}\\b)\frac{{ - 2}}{{ - 7}}\\c)\frac{2}{{ - 11}}\\d)\frac{x}{5}\end{array}\)

Bài 9: Dùng cả hai số x và y để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần (x, y ∈ Z, x , y ≠0 )

Lời giải:

Hai phân số:  \[\frac{x}{y};\frac{y}{x}\]

Bài 10: Biểu diễn các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là:

Mét: 23 cm, 47 mm

Mét vuông: 7dm2, 101 cm2

Lời giải:

23 cm = 23/100 (m); 47 mm = 47/1000 (m)

7 dm2 = 7/100 (m2); 101 cm2 = 101/10000 (m2)

Bài 11: Viết tập hợp A các số nguyên x, biết rằng \[\frac{{ - 28}}{4} \le x < \frac{{ - 21}}{7}\]

Lời giải:

Vì x là số nguyên nên ta có: - 7 ≤ x < -3

Suy ra : x ∈ {-7 ; -6; - 5 ; -4}

Bài 12:  Cho biểu thức \[B = \frac{4}{{n - 3}}\] với n là số nguyên

Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số?

Tìm phân số B, biết n = 0; n = 10; n = -2

Lời giải:

B là phân số khi n – 3 ≠ 0 hay n ≠3.

\(n = 0 \Rightarrow B = \frac{4}{{ - 3}}\)

\(\begin{array}{l}n = 10 =  > B = \frac{4}{{10 - 3}} = \frac{4}{7}\\n =  - 2 =  > B = \frac{4}{{ - 2 - 3}} = \frac{4}{{ - 5}}\end{array}\)

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021