Tuyển tập tính chất chia hết của một tổng

Cập nhật lúc: 00:48 24-10-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết sẽ cung cấp các bài tập tổng hợp cơ bản và nâng cao liên quan đến tính chất chia hết của một tổng để các em luyện tập và hiểu sâu hơn

 TUYỂN TẬP

TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

Bài 1. Chứng minh rằng :

\(\begin{array}{l}a)\;\;\;49{\rm{ }} + {\rm{ }}105{\rm{ }} + {\rm{ }}399\; \vdots 7\\b)\;\;\;84{\rm{ }} + {\rm{ }}48{\rm{ }} + {\rm{ }}120\;\not  \vdots {\rm{ }}8\\c)\;\;\;{2^5}.15{\rm{ }}-{\rm{ }}{2^6} \vdots 13\;\;\\d)\;\;\;{7^8} + {\rm{ }}{7^9} + {\rm{ }}{7^{10}} \vdots \;57\\e)\;\;\;{10^{10}}-{\rm{ }}{10^9}-{\rm{ }}{10^8} \vdots \;89\\f)\;\;\;\;{64^{10}}-{\rm{ }}{32^{11}}-{\rm{ }}{16^{13}} \vdots \;19\\g)\;\;\;{6^{100}}-{\rm{ }}1 \vdots \;5\\h)\;\;\;{21^{20}}-{\rm{ }}{11^{10}}\; \vdots 2{\rm{ }}\\{21^{20}}-{\rm{ }}{11^{10}} \vdots 5\end{array}\)

Bài 2 : Tìm số tự nhiên n sao cho

a)    n + 3\( \vdots \) n

b)    n + 3 \( \vdots \) n + 2

c)    2n + 9 \( \vdots \) n  - 3

d)    3n – 1 \( \vdots \) 3 – 2n

e)    15 – 4n \( \vdots \) n

f)     6n – 9\( \vdots \) n

g)    n + 13  \( \vdots \) n – 5

h)    15 – 2n \( \vdots \) n + 1

i)      6n + 9  \( \vdots \) 4n – 1

j)      \(\left[ {{{(x - 1)}^2} + 7} \right] \vdots (x - 1)\)  ( x\( \ne \) 1 )

k)    \(\left[ {{{(x + 2)}^2} - 4} \right] \vdots (x + 2)\)

l)      \(\left[ {{{(x + 2)}^2} - 42} \right] \vdots (x + 15)\)

m)  102k – 1 \( \vdots \) 19

n)    103k – 1 \( \vdots \) 19

  • o)    2n + 3\( \vdots \) n + 2

p)    3n + 1 \( \vdots \) 11 – 2n

q)    n + 6 \( \vdots \) n + 2

r)     n( n + 8 )( n + 13) \( \vdots \) 3

s)     \(\overline {ab} \) - \(\overline {ba} \)\( \vdots \)11

t)      \(\overline {abc} \) + \(\overline {bca} \) + \(\overline {cab} \)\( \vdots \) 37

u)    Nếu \(\overline {abc} \)\( \vdots \)37 thì \(\overline {cab} \)\( \vdots \)37

v)    \(\overline {ab} \) - \(\overline {ba} \)\( \vdots \)9

w)  Nếu \(\overline {ab} \) + \(\overline {cd} \) \( \vdots \) 11 thì \(\overline {abcd} \) \( \vdots \) 11

x)    Nếu \(\overline {abc} \) - \(\overline {\deg } \)\( \vdots \) 13 thì \(\overline {abc\deg } \)\( \vdots \) 13

y)    Nếu \(\overline {abc} \)\( \vdots \) 7 thì ( 2a + 3b + c ) \( \vdots \)7

z)     Tìm chữ số a biết rằng \(\overline {20a20a20a} \)\( \vdots \)7

 

Bài 3:

a)    Chứng tỏ rằng hai số tự nhiên liên tiếp có một  số chia hết cho 2

b)    Chứng tỏ rằng ba số tự nhiên liên tiếp có một  số chia hết cho 3

c)    Chứng tỏ rằng bốn số tự nhiên liên tiếp có một  số chia hết cho 4

d)    Chứng tỏ rằng năm số tự nhiên liên tiếp có một  số chia hết cho 5

Bài 4:

a)    Chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 3 còn tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp thì không chia hết cho 4

b)    Chứng tỏ rằng tổng của 5 số tự nhiên chẵn liên tiếp thì chia hết cho 10 còn tổng của 5 số lẻ liên tiếp chia cho 10 dư 5

c)    Cho 4 số tự nhiên không chia hết cho 5 , khi chia cho 5 được những số dư khác nhau . Chứng minh rằng tổng của chúng chia hết cho 5

d)    Chứng minh rằng không có số tự nhiên nào mà chia cho 15 dư 6 còn chia cho 9 thì dư 1

e)    Chứng minh rằng nếu tổng của hai số tự nhiên không chia hết cho 2 thì tích của chúng chia hết cho 2

f)     Nếu tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ thì tích của chúng có chia hết cho 2 không

g)    Chứng tỏ rằng với hai số tự nhiên bất kỳ khi chia cho m có cùng số dư thì hiệu của chúng chia hết cho m và ngược lại

h)    Chứng tỏ rằng với 6 số tự nhiên bất kỳ luôn có ít nhất hai số tự nhiên mà hiệu của chúng chia hết cho 5

i)      Chứng tỏ rằng tích của hai số chẵn liên tiếp luôn chia hết cho 8

j)      Chứng tỏ rằng tổng của hai số chẵn liên tiếp không chia hết cho 4

k)    Chứng tỏ rằng tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 5

Bài 5 : Khi chia số tự nhiên a cho 24 được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2, cho 4 không ? Vì sao

Bài 6: Chứng tỏ rằng mọi số tự nhiên có 3 chữ số giống nhau đều chia hết cho 37

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021