Trắc nghiệm Quan hệ vuông góc trong không gian (có đáp án)

Cập nhật lúc: 11:31 10-02-2017 Mục tin: LỚP 11


Tổng hợp 100 câu trắc nghiệm chương quan hệ vuông góc trong không gian phân theo từng dạng cụ thể có đáp án giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối chương.

BÀI 1: VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

Câu 1: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C', M là trung điểm của BB'. Đặt \(\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{a}; \overrightarrow{CB}=\overrightarrow{b};\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{c}\) khẳng định nào sau đây đúng?

       A.\(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}-\frac{1}{2}\overrightarrow{a}\)                     B.\(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{a}-\overrightarrow{c}-\frac{1}{2}\overrightarrow{b}\) 

       C.\(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{a}+\overrightarrow{c}-\frac{1}{2}\overrightarrow{b}\)                    D. \(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{b}-\overrightarrow{a}+\frac{1}{2}\overrightarrow{c}\)

Câu 2: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A,B,C,D không th\(\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}\)ẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A,B,C,D tạo thành hình bình hành là:

        A.\(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{0}\)            B.\(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\)

        C.\(\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}\)               D.\(\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}\)

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Đặt \(\overrightarrow{SA}=\overrightarrow{a}; \overrightarrow{SB}=\overrightarrow{b};\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{c}=\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{d}\)

          A.\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{c}=\overrightarrow{b}+\overrightarrow{d}\)                            B.\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}=\overrightarrow{c}+\overrightarrow{d}\) 

         C.\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{d}=\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}\)                             D.\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{c}+\overrightarrow{b}+\overrightarrow{d}=\overrightarrow{0}\)

 


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021