Trắc nghiệm Quan hệ vuông góc trong không gian (có đáp án)

Cập nhật lúc: 11:31 10-02-2017 Mục tin: LỚP 11


Tổng hợp 100 câu trắc nghiệm chương quan hệ vuông góc trong không gian phân theo từng dạng cụ thể có đáp án giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối chương.

BÀI 1: VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

Câu 1: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C', M là trung điểm của BB'. Đặt \(\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{a}; \overrightarrow{CB}=\overrightarrow{b};\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{c}\) khẳng định nào sau đây đúng?

       A.\(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}-\frac{1}{2}\overrightarrow{a}\)                     B.\(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{a}-\overrightarrow{c}-\frac{1}{2}\overrightarrow{b}\) 

       C.\(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{a}+\overrightarrow{c}-\frac{1}{2}\overrightarrow{b}\)                    D. \(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{b}-\overrightarrow{a}+\frac{1}{2}\overrightarrow{c}\)

Câu 2: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A,B,C,D không th\(\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}\)ẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A,B,C,D tạo thành hình bình hành là:

        A.\(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{0}\)            B.\(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\)

        C.\(\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}\)               D.\(\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}\)

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Đặt \(\overrightarrow{SA}=\overrightarrow{a}; \overrightarrow{SB}=\overrightarrow{b};\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{c}=\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{d}\)

          A.\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{c}=\overrightarrow{b}+\overrightarrow{d}\)                            B.\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}=\overrightarrow{c}+\overrightarrow{d}\) 

         C.\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{d}=\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}\)                             D.\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{c}+\overrightarrow{b}+\overrightarrow{d}=\overrightarrow{0}\)

 


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021