Ôn tập chương 1 - Đoạn thẳng (Phần 2)

Cập nhật lúc: 01:45 09-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết gồm 20 bài tập về kiến thức đoạn thẳng các em đã học ở chương 1, từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em có thể ôn tập và trau dồi kiến thức, nắm chắc phần kiến thức này.

 ÔN TẬP CHƯƠNG I – ĐOẠN THẲNG – PHẦN II

 

Bài toán 1 : Trên cùng tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho A nằm giữa O và B, biết OA = 5cm, AB = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng OB.

Bài toán 2 : Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy A thuộc Ox và B thuộc Oy sao cho OA = 7cm, OB = 9cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài toán 3 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự sao cho AB = 10cm, AC = 15cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

Bài toán 4 : Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy điểm A thuộc Ox và B thuộc Oy sao cho OA = 5cm, AB = 10cm. Tính độ dài đoạn thẳng OB.

Bài toán 5 : Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy điểm M thuộc Ox và N thuộc Oy sao cho MN = 14cm, ON = 10cm. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

Bài toán 6 : Trên cùng tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 8cm, OB = 16cm.

a) Trong bai điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài toán 7 : Trên cùng tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 10cm, AC = 20cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài đoan thẳng BC.

Bài toán 8 : Lấy hai điểm M và N trên tia Ox sao cho OM = 6cm và ON = 12cm.

a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN và cho nhận xét.

Bài toán 9 : Trên cùng tia Bx lấy hai điểm E và F sao cho BE = 9cm, BF = 18cm.

a) Trong ba điểm B, E, F điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài đoạn thẳng EF và cho nhận xét.

Bài toán 10 : Lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự trên đường thẳng xy sao cho AC = 22cm và BC = 11cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB và cho nhận xét.

Bài toán 11:

Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia đối của tia Ox lấy điểm B sao cho  OA = OB = 3 cm.Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 1 cm.  Trên tia BA lấy điểm N sao cho BN = 1 cm. Chứng tỏ rằng O là trung điểm chung của 2 đoạn thẳng AB và MN.

Bài toán 12: Một tam giác ABC có diện tích 30cm2. Một tam giác MNP được tạo bằng cách kéo dài các cạnh bên AB , AC , CB sao cho A , B , C lần lượt là trung điểm của các cạnh MB , PC và NA như hình vẽ dưới đây. Tính diện tích của tam giác MNP.

 90 bài tập ôn về đoạn thẳng - Hình học lớp 6-2

Bài toán 13.

 90 bài tập ôn về đoạn thẳng - Hình học lớp 6-3

Một tam giác được chia thành 4 phần bởi hai đường thẳng như hình vẽ. Diện tích của 3 phần có hình tam giác lần lượt là 3, 7 và 7 (đơn vị diện tích). Hỏi diện tích của phần thứ tư là bao nhiêu?

Bài toán 14.

90 bài tập ôn về đoạn thẳng - Hình học lớp 6-4 

Cho hình vẽ, với hình vuông ABCD cạnh 20cm và M, N lần lượt là trung điểm của BC, CD. Tính diện tích phần tô màu AOND.

Bài toán 15.

 90 bài tập ôn về đoạn thẳng - Hình học lớp 6-5

Cho hình lục giác đều ABCDEF. G, H, I, J, K và L lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DE, EF và FA. Biết rằng diện tích của ABCDEF là 100cm2 và diện tích của GHIJKL là xcm, tìm giá trị của x?

Bài toán 16.

Cho hình bình hành ABCD. Gọi P là điểm chính giữa của BC; Q là điểm chính giữa của DC; I là điểm thuộc đoạn DC sao cho DC = 4IC. Hai đoạn thẳng PQ và BI cắt nhau tại O. Tính diện tích tam giác APQ khi biết diện tích tam giác OPI bằng 3cm2.

Bài toán 17.:

 90 bài tập ôn về đoạn thẳng - Hình học lớp 6-6

Trong tam giác vuông ACD, diện tić h của hìn h tô đậm bằng 10cm2 như trên hiǹ h vẽ.

AD = 5 cmAB = BCDE = EC. Tìm độ dài đoạn AB.

Bài toán 18:

Trên tia Ox cho 4 điểm A, B, C, D. Biết rằng A nằm giữa B và C; B nằm giữa C và D ; OA = 5cm; OD = 2 cm ; BC = 4 cm và độ dài AC gấp đôi độ dài BD. Tìm độ dài các đoạn BD; AC.

Bài toán 19:

 90 bài tập ôn về đoạn thẳng - Hình học lớp 6-7

Trên đoạn thẳng AB lấy 2006 điểm khác nhau đặt tên theo thứ từ từ A đến B là  AA1A2A3; …; A2004 ;B. Từ điểm M không nằm trên đoạn thẳng AB ta nối M với các điểm  AA1A2A3; …; A2004 ;B. Tính số tam giác tạo thành.

Bài toán 20: Cho n điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng . Cứ qua hai điểm ta vẽ 1 đường thẳng. Biết rằng có tất cả 105 đường thẳng. Tính n?

 

 

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021