MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

Cập nhật lúc: 16:26 02-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết bao gồm các bài toán từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến thứ tự trong tập hợp các số nguyên, giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức.

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ THỨ TỰ

TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

 

Bài 1: Điền chữ “ Đ” ( đúng ) hoặc “ S” (sai) vào chỗ trống:

5 ∈ N...; 5 ∈ Z... ; 0 ∈ N…. ; 0 ∈ Z... 

−7 ∈ N... ; −7 ∈ Z... ;  ∈ Z....

Bài 2: Nói tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không?

Bài 3:

a) Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -3. Số c có chắc chắn là số dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn hoặc bằng -2. Số d có chắc chắn là số âm không?

Bài 4: Điền dấu “ +” hoặc “-“ vào chỗ trống để được kết quả đúng :

a) …. 3 > 0

b) 0 > … 13

c) …. 25 < … 9

d) … 5 < … 8

( Chú ý : có thể có nhiều đáp số )

Bài 5: Tính giá trị của các biểu thức:

a)|−6| − |−2|

b)|−5| . |−4|

c)|20| : |−5|

d)|247| + |−47|

Bài 6: Tìm số đối của các số: -7 ; 2 ; |−3| ; |8| ; 9.

Bài 7:

a) Tìm số liền sau của các số: 5 ;-6 ;0 ;-2

b) Tìm số liền trước của các số: -11; 0; 2; -99.

c) Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm?

Bài 8: Cho A={5;−3;7;−5}

a) Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng.

b) Viết tập hợp C bao gồm các phần tử  của A và các giá trị tuyệt đối của chúng.

Bài 9: Điền : < , >

a) -99 … – 100

b)  -542 … -263

c) 100 … -100

d) -150 … 2

Bài 10:

a) Tìm số liền sau của các số: 11; 5; -3

b) Tìm số đối của các số đối của: 11; 5; -3

c) Tìm số liền trước của các số đối của: 11; 5; -3

d) Có nhận xét gì về kết quả của câu a) và câu c).

 

Bài tập bổ sung

Bài 1:

a) Tìm số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, có hai chữ số.

b) Tìm số nguyên âm lớn nhất có một chữ số, có hai chữ số.

Bài 2: Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau:

Các phát biểu

Đ/S

a) Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm

 

b) Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương

 

c) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn

 

 

ĐÁP ÁN

Bài 1:

5 ∈ N      Đ;       5 ∈ Z       Đ;       0 ∈ N       Đ;       0 ∈ Z       Đ

-7 ∈ N     S;       -7  ∈ Z      Đ;       ∈ Z S

Bài 2:

Không đúng vì tập hợp Z có thêm số 0.

Bài 3:

a) Số a chắc chắn là số dương vì a > 5 mà 5> 0 suy ra a >0

b) Số b không chắc chắn là số âm vì b có thể bằng 0.

c) Số c không chắc chắn lá số dương vì c có thể bằng -2 ; -1

d) Số d chắc chắn là số âm – 2 < 0 mà d ≤ -2 suy ra d < 0

Bài 4: 

a) + 3 > 0

b) 0 > –  13

c) – 25 <  – 9 hoặc -25 < +9

d) + 5 <  + 8 hoặc  – 5 < +8

Bài 5:

a)|−6|−|−2|=6−2=4

b)|−5|.|−4|=5.4=20

c)|20|:|−5|=20:5=4

d)|247|+|−47|=247+47=294

Bài 6:

Số đối của -7 là 7

Số đối của 2 là -2

Số đối của |−3| là -3

Số đối của |8| là -8

Số đối của 9 là -9.

Bài 7:

a) Số liền sau của 5 là 6

Số liền sau của -6 là -5

Số liền sau của 0 là 1

Số liền sau của -2  là -1

b) Số liền trước của -11 là -12

Số liền trước của 0 là -1

Số liền trước của 2 là 1

Số liền trước của -99 là -100

c) Số liền sau số nguyên a là số nguyên âm nên a là số âm.

Bài 8:

a) B = {5 ; −3 ; 7 ; −5 ; 3 ; −7};

b) C = {5 ; −3 ; 7 ; −5 ; 3}

Bài 9:

a) -99 > – 100

b) -542 < -263

c) 100 > -100

d) -150 < 2

Bài 10:

a) Số liền sau của 11 và 12

Số liền sau của 5 và 6

Số liền sau của -3 và -2

b) Số đối của 11 là -11

Số đối của 5 là -5

Số đối của -3 là 3

c) Số liền trước của các số đối của -11 là -12

Số liền trước của các số đối của 5 là 6

Số liền trước của các số đối của -3 là 2

d) Các kết quả là các số đối nhau: Số liền trước của số đối của một số là số đối của số liền sau nó.

Bài tập bổ sung

Bài 1:

a) Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là -9, có hai chữ số là -99;

b) Số nguyên âm lớn nhất có một chữ số là -1, có hai chữ số là -10.

Bài 2:

Các phát biểu

Đ/S

a) Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm

Đ

b) Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương

S

c) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn

Đ

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021