MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

Cập nhật lúc: 15:24 02-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết bao gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao về tập hợp các số nguyên, giúp các em có thể luyện tập lại kiến thức trên lớp cũng như củng cố, nâng cao thêm.

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

 

Bài 1: Điền >, < ?

2 …… 7

-2 ….. -7

3 …… -8

4 …… -4

Bài 2:

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

5; -15; 8; 3; -1; 0

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-97; 10; 0; 4; -9; 2000

Bài 3: Tìm  x ∈ Z

a) – 6 < x < 0

b) – 2 < x < 2

Bài 4: Tìm giá trị tuyệt đối của các số:  1998; -2001; -9.

Bài 5:  Điền >; =; <

|4|...|7| ; |−2|...|−5| ; |−3|...|0| ; |6|...|−6|

Bài 6: Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các câu sau :

a) Trong hai số nguyên dương , số lớn hơn có giá trị tuyệt đối…, ngược lại số có hai giá trị tuyệt đối lớn hơn là số …

b) Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối …, ngược lại ….

Bài 7: Viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn :

a) -2 < x < 5

b) -6 ≤ x ≤ -1

c) 0 < x ≤ 7

d) -1 ≤ x < 6

Bài 8: Thay các dấu * bằng các chữ số thích hợp:

a) -841 < -84*

b) -5*8 > -518

c) -*5 > -25

d) -99* > -991

Bài tập bổ sung

Bài 3.1: Điền vào chỗ trống:

Số nguyên a

Số liền trước a

Số liền sau a

-5

 

 

9

 

 

0

 

 

Bài 3.2: Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đơn vị

LỜI GIẢI

Bài 1:

2 ..<…. 7

-2 ..>.. -7

3 …>… -8

4 …>… -4

Bài 2:

a) -15; -1; 0; 3; 5; 8

b) 2000; 10; 4; 0; -9; -97

Bài 3:

a) x ∈ Z và – 6 < x < 0 nên  x ∈ {−5 ; −4 ; −3 ; −2 ; −1} 

b) x ∈ Z và – 2 < x < 2 nên  x ∈ {−1 ; 0 ; 1} 

Bài 4:

|1998| = 1998 ; 

|−2001| = 2001 ; 

|−9|=9

Bài 5:

|4| < |7|;

|−2| < |−5|;

|−3| > |0|;

|6| = |−6|

Bài 6:

a) Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

b) Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Bài 7:

a) x ∈ {−1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4} 

b) x ∈ {−6 ; −5 ; −4 ; −3 ; −2 ; −1} 

c) x ∈ {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7} 

d) x ∈ {−1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5}

Bài 8:

a) -841 < -840                    b) -508 > -518

c) -15 > -25                       d) -990 > -991

Bài tập bổ sung

Bài 3.1:

Số nguyên a

Số liền trước a

Số liền sau a

-5

-6

-4

9

8

10

0

-1

1

 

Bài 3.2:

a = 5

a = -5

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021