LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

Cập nhật lúc: 21:12 02-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về tính chất của phép cộng các số nguyên. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học.

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

 

A. Tóm tắt kiến thức:

1. Tính chất giao hoán: 

a + b = b +a.

2. Tính chất kết hợp:

(a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

3. Cộng với số 0: a + 0 = a.

4. Cộng với số đối: a + (-a) = 0.

B. Bài tập

Bài 1.

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106);

b) (-199) + (-200) + (-201).

Đáp án và giải bài:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 126 + 2004 + (-20) + (-106)

= 2130 + [- (20 + 106)] = 2130 + (-126) = 2130 – 126 = 2004.

b) (-199) + (-200) + (-201) = – (199 + 200 + 201)

= – (199 + 201 + 200) = – [(199 + 201) + 200] = – (400 + 200) = -600.

Bài 2.

Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:

a) -4 < x < 3;                          b) -5 < x < 5.

Đáp án:

a) x nhận các giá trị: -3; -2; -1; 0; 1; 2.

(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = (-3) + (-2) + 2 + (-1) + 1 + 0 = (-3) + 0 + 0 + 0 = -3.

b) Tổng tất cả các số nguyên x là 0.

Bài 3.

 

Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 2m, rồi sau đó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi (h.47)?

Đáp án:

Giảm đi 3m có nghĩa là cộng thêm -3m.

Vậy sau 2 lần thay đổi, chiếc diều ở độ cao là: 15 + 2 + (-3 )= 14(m)

Bài 4.

Tính:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);

b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12.

Đáp án:

Hướng dẫn: Đổi chỗ các số hạng, cộng tất cả các số dương với nhau, các số âm với nhau với cộng hai kết quả vừa tính được ta được đáp số:

a) -6;

Cách 1:

1+(-3) + 5 + (-7) +9 (-11)

=[1 +(-3)] + [5 +(-7)] + [9 +(-11)] = (-2)+(-2)+(-2) = -6

Cách 2:

1+(-3) + 5 + (-7) +9 (-11)

= (1+5+9) + [(-3) +(-7) + (-11)] = 15 + (-21) = -6

b) 6.

Tương tự như cách giải câu a.

Bài 5.

Điền số thích hợp vào ô trống:

a

3

 

-2

 

-a

 

15

 

0

|a|

 

 

 

 

Đáp án:

a

3

-15

-2

0

-a

-3

15

2

0

|a|

3

15

2

0

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021