LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

Cập nhật lúc: 19:34 02-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về cộng hai số nguyên cùng dấu. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học.

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

 

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Cộng hai số nguyên dương

Vì hai số nguyên dương là những số tự nhiên nên cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

2. Cộng hai số nguyên âm

Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

B. Bài tập

Bài 1.

Tính:

a) 2763 + 152;           b) (-7) + (-14);             c) (-35) + (-9).

Đáp án:

a) 2763 + 152 = 2915;

b) (-7) + (-14) = -21;

c) (-35) + (-9) = -44.

Bài 2.

Tính:

a) (-5) + (-248)              b) 17 + |-33|;           c) |-37| + |15|

Đáp án:

a) (-5) + (-248) = – (|-5| + |-248|) = – (5 + 248) = -253.

b) 17 + |-33| = 17 + 33 = 50.

c) |-37| + |15| = 37 + 15 = 52.

Bài 3.

Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

a) (-2) + (-5)... (-5);                      b) (-10)... (-3) + (-8).

Đáp án:

a) (-2) + (-5) < -5;                       b) -10 > (-3) + (-8)

Bài 4.

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5oC. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7oC?

Đáp án và hướng dẫn giải:

Nhiệt độ giảm đi 7oC có nghĩa là thêm -7o. Vậy nếu giảm đi 7oC thì nhiệt độ phòng lạnh sẽ là:

(-5) + (-7) = – (|-5|+ |-7|) = -(5 + 7) = -12 (oC).

Bài 5: Tính

a, 8274 + 226

b, (-5) + (-11)

c, (-43) + (-9)

Lời giải:

a, 8274 + 226 = 8500

b, (-5) + (-11) = -(5 + 11) = -16

c, (-43) + (-9) = -( 43 + 9) = -52

Bài 6: Tính

a, (-7) + (-328)

b, 12 + |-23|

c, |-46| + |+12|

Lời giải:

a, (-7) + (-328) = -(7 + 328) = -335

b, 12 + |-23| = 12 + 23 = 35

c, |-46| + | +12| = 46 + 12 = 58

Bài 7: Điền dấu <, > thích hợp vào ô trống:

a, (-6) + (-3) ..... (-6)

b, (-9) + (-12) .... (-20)

Lời giải:

a, (-6) + (-3) < (-6)

b, (-9) + (-12) < (-20)

Bài 8: Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát –xco- va là -7oC. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là bao nhiêu, biết nhiệt đọ giảm 6oC

Lời giải:

Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va gảm 6oC tức là tằng -6oC

Vậy nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là:

(-7) + (-6) = -(7 + 6) = -13oC

Bài 9: Tính giá trị của biểu thức

a, x + (-10), biết x = -28

b, (-267) + y, biết y = -33

Lời giải:

a, (-28) + (-10) = -(28 + 10) = -38

b, (-267) + (-33) = -(267 + 33) = -300

Bài 10: Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau:

a, Nhiệt độ toC, nếu t = 12; -3;0

b, Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a = 70, -500,0

Lời giải:

a, Nhiệt độ tăng 12oC nghĩa là nhiệt độ tăng thêm 12oC

Nhiệt độ tăng -3oC nghĩa là nhiệt độ giảm 3oC

Nhệt độ tăng 0oC nghĩa là nhiệt độ không thay đổi

b, Số tiền tăng 70 nghìn đồng nghĩa là có thêm 70 nghìn đồng

Số tiền tẳng thêm -500 nghìn đồng nghĩa là mắc nợ thêm 500 nghìn đồng

Số tiền tăng thêm 0 nghìn đồng nghãi là số tiền không thay đổi

Bài 11: Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:

a, 2; 4; 6; 8...

b, -3; -5; -7; -9...

Lời giải:

a, 2; 4; 6; 8; 10; 12;...

b, -3; -5; -7; -9; -11; -13;...

Bài 12: Tìm x ∈ Z, biết:

a) x = (-1) + (-99) ;

b) x = (-105) + (-15).

Lời giải:

a) x = -(1 + 99) = -100;

b) x = -(105 + 15) = -120.

Bài 13: Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả.

Giải: Đúng

Bài 14: So sánh và rút ra nhận xét:

a) |3+17| với |3|+|17|; 

b) |−3+(−17)| với |−3|+|−17|

Lời giải:

a) |3+17|=|3|+|17|(=20) 

b) |−3+(−17)|=|−3|+|−17|(=20).

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng dấu bằng tổng các giá trị tuyệt đối của chúng.

Bài 15: Khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng. Tổng của -19 và -513 là:

(A) 532 ;          (B) -532 ;         (C) 522 ;          (D) -522.

Giải: Chọn (B) -532

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025