Lý thuyết - Phương pháp- Bài tập phương trình bậc hai một ẩn

Cập nhật lúc: 14:00 10-02-2017 Mục tin: LỚP 9


Tài liệu ôn tập đã cung cấp một số kiến thức cơ bản mà học sinh cần nhớ về phương trình bậc hai một ẩn như: định nghĩa, công thức nghiệm; định lý vi-ét, có phần bài tập có lời giải chi tiết và phần bài tập tự luyện.

A.Kiến thức cần nhớ

I. Định nghĩa: Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng

\(ax^{2}+bx+c=0\).

Trong đó x là ẩn; a,b,c là những số cho trước gọi là các hệ số \(a\neq 0\)

II. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai:

Phương trình bậc hai \(ax^{2}+bx+c=0\) (\(a\neq 0\)).

\(\Delta =b^{2}-4ac\)

Nếu \(\Delta >0\)phương trình có hai nghiệm phân biệt

\(x_{1}=\frac{-b-\sqrt{\Delta }}{2a};x_{2}=\frac{-b+\sqrt{\Delta }}{2a}\)

Nếu \(\Delta =0\) phương trình có nghiệm kép \(x_{1}=x_{2}=\frac{-b}{2a}\)

Nếu \(\Delta <0\) phương trình vô nghiệm.

 


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018