LỚP 9

Chuyên đề : Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan

Hàng năm trong các đề thi môn toán của kỳ thi vào lớp 10- THPT phần rút gọn biểu thức thường chiếm từ 1,5 đến 2 điểm, phần này rất quan trọng nhưng các em học sinh lại hay làm mất điểm ở khâu tính toán và trình bày. Đây là câu đầu tiên của đề thi Toán 9 vào 10.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021