Một số đề ôn thi vào lớp 10 - thpt chuyên

Cập nhật lúc: 11:10 25-12-2018 Mục tin: LỚP 9


Tài liệu gồm 3 đề thi để luyện thi vào các trường THPT chuyên.

MỘT SỐ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 – THPT CHUYÊN

 

ĐỀ SỐ 1.

Câu 1) Giải phương trình: \({x^2} + x + 6 + 2x\sqrt {x + 3}  = 4\left( {x + \sqrt {x + 3} } \right)\)

Câu 2) Cho \(a,b,c\) là ba số thực dương thỏa mãn \(a + b + c = \sqrt a  + \sqrt b  + \sqrt c  = 2\).   Chứng minh rằng: \(\dfrac{{\sqrt a }}{{1 + a}} + \dfrac{{\sqrt b }}{{1 + b}} + \dfrac{{\sqrt c }}{{1 + c}} = \dfrac{2}{{\sqrt {\left( {1 + a} \right)\left( {1 + b} \right)\left( {1 + c} \right)} }}\).

Câu 3) Chứng minh: \({a_n} = {\left( {\dfrac{{3 + \sqrt 5 }}{2}} \right)^n} + {\left( {\dfrac{{3 - \sqrt 5 }}{2}} \right)^n} - 2\) là số chính phương với mọi số tự nhiên lẻ.

Câu 4) Cho tam giác nhọn \(ABC\)  nội tiếp đường tròn \((O)\) có 3 đường cao \(AD,BE,CF\)  đồng quy tại điểm \(H\). Đường thẳng \(CH\) cắt \((O)\) tại điểm \(G\)  khác \(C\) . \(GD\)  cắt \((O)\) tại điểm \(K\)  khác \(G\).

a)     Chứng minh \(OA\) vuông góc với \(EF\).

b)    Chứng minh: \(AK\)  đi qua trung điểm \(M\)  của \(DE\).

c)     Gọi \(N\)  là trung điểm của \(DF\) , \(AN\)  cắt \((O)\) tại điểm \(L\)  khác \(A\) .Chứng minh 4 điểm \(M,L,N,K\)  cùng thuộc một đường tròn.

Câu 5) Cho \(a,b,c\) thỏa mãn \({a^2} + {b^2} + {c^2} = 1\).

Chứng minh rằng: \(\dfrac{{{a^2}}}{{1 + 2bc}} + \dfrac{{{b^2}}}{{1 + 2ca}} + \dfrac{{{c^2}}}{{1 + 2ab}} \ge \dfrac{3}{5}\).

Câu 6) Cho tập hợp \(M\) gồm \(1009\) số nguyên dương đôi một khác nhau và số lớn nhất trong \(M\) bằng \(2016\). Chứng minh rằng trong tập \(M\) có hai số, mà số này là bội của số kia. 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021