LUYỆN TẬP VỀ PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN

Cập nhật lúc: 22:01 02-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết cung cấp cho các em các bài tập kèm lời giải liên quan đến phép trừ hai số nguyên để các em luyện tập, củng cố kiến thức của bài.

LUYỆN TẬP VỀ PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN

 

Bài 1: Tính

a) 5 – 8

b) 4 – ( -3)

c) (-6) – 7

d) ( -9) – (-8)

Bài 2: Tính

a) 0 – ( -9) =?

b) (-8) – 0 =?

c) (-7) – (-7) = ?

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống.

 

Bài 4: Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng.

a) (-28) – ( -32)

b) 50 – ( -21)

c) (-45) – 30

d) x – 80

e) 7 – a

f) ( -25) – (- a)

Bài 5: Tính :

a) 10 – (-3)

b) 12 – ( -14 )

c) ( -21) – (-19 )

d) ( -18 ) – 28

e) 13 – 30

g) 9 – ( -9)

Bài 6: Tìm khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số (a, b ∈ Z) nếu:

a) a = 2, b = 8

b) a = -3, b = -5

c) a = -1, b = 6

d) a = 5, b = -2

Bài 7: Đố vui: Trong các dãy số tự nhiên viết liên tiếp từ 1 đến 9 hoặc ngược lại từ 9 đến 1, ta có thể điền xen vào các dấu ”+” hoặc ”–” để được tổng là 100 hoặc -100. Chẳng hạn:

a) -1 – 23 + 4 – 56 – 7 – 8 – 9 = -100

b) 98 – 7 + 6 + 5 – 4  + 3 – 2 + 1 = 100

Hãy tìm thêm các tổng khác tương tự.

Bài 8: Tìm x, biết:

a) x + 13 = 32 – 76 ;

b) (-15) + x = (-14) – (-57).

Bài 9: Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hỏi số vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau hai năm kinh doanh? Sau ba năm kinh doanh?

Bài 10: Thực hiện các phép tính: (-476) – 53, ta được:

(A) (-1006) ;

(B) 1006 ;

(C) (-529) ;

(D) (-423).

 

ĐÁP ÁN

Bài 1:

a) 5 – 8 = -3

b) 4 – ( -3) = 7

c) (-6) – 7  = -13

d) ( -9) – (-8) = -1

Bài 2:

a) 0 – (-9) = 9

b) (-8) – 0 = -8

c) (-7) – (-7) = 0

Bài 3:

 

Bài 4:

a) (-28) – ( -32) = (-28) +32

b) 50 – (-21) = 50 + 21

c) (-45) – 30 = ( -45) + ( -30)

d) x – 80 = x + ( -80 )

e) 7 – a = 7 + (- a)

f) ( -25) – ( – a) = ( -25)  + a

Bài 5:

a) 13          b) 26          c) -2           d) -46          e) -17          g) 18

Bài 6:

Điểm trên trục số:  a) 6;         b) 2            c) 7          d) 7

Bài 7:

Chẳng hạn: Đổi dấu “+” thành “-” trong các ví dụ a, b và các ví dụ dưới đây:

c) -1 – 2 – 34 + 5 – 67 + 8 – 9 = -100

d) -9 + 8 + 7 + 65  – 4 + 32 + 1 = 100

e)  9 + 8 – 76 + 5 – 43 – 2 – 1  = -100

g) -9 + 8 + 7 + 65 – 4 + 32 + 1 = 100

Bài 8: 

a) x + 13 = 32 – 76 = 32 + (-76) = -44

Vậy x = -57 vì (-57) + 13 = -44

b) Vậy x = 58.

Bài 9:

Nhận xét: Số vốn của nhà kinh doanh sẽ cộng thêm với số lãi hoặc trừ đi số lỗ.

Sau hai năm, số vốn của nhà kinh doanh sẽ tăng:

23 – 40 = -17 (triệu đồng)

Sau ba năm, số vốn của nhà kinh doanh tăng:

-17 + 63 = 46 (triệu đồng)

Bài 10:  

Chọn (C) (-529).

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021