LUYỆN TẬP VỀ ĐOẠN THẲNG

Cập nhật lúc: 21:21 08-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết cung cấp cho các em các bài tập kèm lời giải liên quan đến khái niệm đoạn thẳng để các em luyện tập, củng cố kiến thức của bài

Xem thêm: Đoạn thẳng

LUYỆN TẬP VỀ ĐOẠN THẲNG

 

Câu 1: Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp sau

a) Với hai điểm (phân biệt) cho trước.

b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước.

c) Với bốn điểm (phân biệt) cho trước.

Giải

a) 1.

b) 3. (Vẽ hình khi ba điểm cho trước thẳng hàng và khi ba điểm cho trước không thẳng hàng)

c) 6. (Vẽ hình khi bốn điểm cho trước nằm trên một đường thẳng, khi trong bốn điểm cho trước có ba điểm thẳng hàng, khi bốn điểm cho trước không có ba điểm nào thẳng hàng)

Câu 2: Nhìn hình bs 4 và đọc tên

 

a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O).

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng A;

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA;

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD.

Giải

a) Các đoạn thẳng là: AB, AC, AD, AO, BO, BD, BC, CO, CD, DO.

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB là: AO, AC, AD, BO, BC, BD.

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA là: AD, AB, DO, BO, DB.

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD là: AC, AD, CD.

Câu 3: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Hình gốm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB.

b) Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB.

c) Hình gồm hai điểm A, B trên tia On cho ta đoạn thẳng AB.

d) Hình gồm hai điểm A, B trên đoạn thẳng MN cho ta đoạn thẳng AB.

Giải

a, b, c, d đều sai vì hình chỉ gồm hai điểm không phải là một đoạn thẳng.

Câu 4: Vẽ lần lượt đoạn thẳng AB, tia AB, đường thẳng AB trên cùng một hình.

Giải

 

Câu 5

a) Vẽ đường thẳng AB.

b) Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB

c) Lấy điểm N thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB.

d) Lấy P thuộc tia đối của tia BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB.

e) Trong ba điểm A, B, M thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

g) Trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải

 

e) Trong ba điểm A, B, M thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại.

g) Trong ba điểm M, N, P thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu 6: Vẽ ba điểm R, I, M không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua R và M. Vẽ đoạn thẳng có hai mút là R và I. Vẽ nửa đường thẳng gốc M đi qua I.

Giải

 

Câu 7: Vẽ đường thẳng a. Lấy điểm A ∈ a, B ∈ a, C ∈ a theo thứ tự đó. Lấy D ∉a. Vẽ tia DB. Vẽ các đoạn thẳng DA, DC

Giải

 

Câu 8. Vẽ hai đường thẳng m, n cắt nhau tại I, vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng m sao cho đoạn AB cắt đường thẳng n, lấy hai điểm C, D thuộc n sao cho đoạn CD không cắt đường thẳng m. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Giải:

Có sáu đoạn thẳng đó là: AI; AB; IB; IC; ID; CD.

 

Câu 9. Trên đường thẳng x'x lấy ba điểm A, B, C

a) Hỏi theo thứ tự đó có mấy đoạn thẳng tất cả, hãy kể tên các đoạn thẳng đó.

b) Lấy điểm D nằm ngoài đường thẳng x'x vẽ các tia DA, DB và DC. Hỏi đoạn thẳng AC cắt tia nào trong các tia đó?

c) Có bao nhiêu đoạn thẳng có một đầu mút là D có bao nhiêu đoạn thảng có một đầu mứt là c? Kể tên các đoạn thẳng đó.

Giải:

 

a) Có ba đoạn thẳng đó là: AB, AC, BC.

b) Đoạn thẳng AC cắt tia DB

c) Có ba đoạn thẳng có một đầu mút là D đó là DA, DB, DC.

    Có ba đoạn thẳng có một đầu mút là C đó là: CB, CA, CD

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021