LUYỆN TẬP VỀ ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG

Cập nhật lúc: 20:11 08-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết cung cấp cho các em các bài tập kèm lời giải liên quan đến điểm và đường thẳng để các em luyện tập, củng cố kiến thức của bài

LUYỆN TẬP

VỀ ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1: Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi sau

 

a) Điểm M thuộc những đường thẳng nào?

b) Đường thẳng a chứa những điểm nào và không chứa những điểm nào?

c) Đường thẳng nào đi qua điểm N?

d) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c?

e) Điểm P nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào?

Giải

Các điểm N, P và đường thẳng b, c được thể hiện trong hình dưới:

 

a) Điểm M thuộc đường thẳng a

Điểm M thuộc đường thẳng b.

b) Đường thẳng a chứa điểm M, P

Đường thẳng a không chứa điểm N

c) Đường thẳng b, c đi qua điểm N

d) Điểm M nằm ngoài đường thẳng c.

e) Điểm P nằm trên đường thẳng a, c và không nằm trên đường thẳng b.

Câu 2: Dựa vào hình bs1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.

Cột A

Cột B

1) Điểm A

a) không thuộc các đường thẳng m, n, d

2) Điểm B

b) nằm trên cả 3 đường thẳng m, n, d

3) Điểm C

c) nằm trên cả 2 đường thẳng n và d

4) Điểm D

d) thuộc cả 2 đường thẳng d và m

 

e) thuộc cả 2 đường thẳng m và n

 

Giải

1) - e); 2) - c)

3) - d) 4) - a)

Câu 3: Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây

a) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a.

b) Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N.

c) Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm U, V.

d) Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z còn đường thẳng d không chứa điểm Z.

e) Điểm U nằm trên cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p; điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thẳng m; hai đường thẳng p, m cùng đi qua điểm R còn đường thẳng n không chứa điểm R.

Giải

Câu 4: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng.

b) Một điểm có thể đồng thời thuộc cả đường thẳng.

c) Một điểm có thể đồng thời thuộc ba đường thẳng

d) Một điểm có thể đồng thời thuộc nhiều đường thẳng.

e) Trên đường thẳng chỉ có một điểm.

f) Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm.

g) Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a.

Giải

  • a), b), c), d), f), g) đúng.
  • e) sai.

Câu 5: Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế.

Giải

Một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế: cạnh bàn, mép bảng, nếp gấp của tờ giấy.

Câu 6. Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó. Hỏi điểm B nằm giữa hai điểm nào và B không nằm giữa hai điểm nào?

Giải:

Điểm B nằm giữa hai điểm A và C

Điểm B nằm giữa hai điểm A và D

Điểm B không nằm giữa hai điểm C và D

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021