Luyện tập Tính chất chia hết của một tổng

Cập nhật lúc: 00:04 24-10-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết bao gồm các bài tập kèm lời giải chi tiết về tính chất chia hết của một tổng để các em ôn tập và củng cố kiến thức chắc hơn

LUYỆN TẬP

TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

Câu 1: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 không?

\(\begin{array}{*{20}{l}}{a,{\rm{ }}42{\rm{ }} + {\rm{ }}54}\\{b,{\rm{ }}600{\rm{ }}-{\rm{ }}14}\\{c,{\rm{ }}120{\rm{ }} + {\rm{ }}48{\rm{ }} + {\rm{ }}20}\\{d,{\rm{ }}60{\rm{ }} + {\rm{ }}15{\rm{ }} + {\rm{ }}3}\end{array}\)

Lời giải:

a, Vì 42 chia hết cho 6 và 54 chia hết cho 6 nên (42 + 54 ) chia hết cho 6

b, Vì 600 6 nhưng 14 không chia hết cho 6 nên (600 -14) không chia hết cho 6.

c, Vì 120 chia hết cho 6, 48 chia hết cho 6 nhưng 20 không chia hết cho 6 nên (120 + 48 + 20) không chia hết cho 6

d, Vì 60 chia hết cho 6 và 15 + 3 = 18 chia hết cho 6 nên (60 + 15 + 3) chia hết cho 6

Câu 2: Cho tổng A = 12 + 15 + 21 + x, với \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}12{\rm{ }} + {\rm{ }}15{\rm{ }} + {\rm{ }}21{\rm{ }} + {\rm{ }}x,{\rm{ }}x \in N\). Tìm điều kiện của x để A chia hết cho 3, để A không chia hết cho 3.

Lời giải:

Ta có: 12 chia hết cho 3; 15 chia hết cho 3; 21 chia hết cho3

Suy ra: \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {12{\rm{ }} + {\rm{ }}15{\rm{ }} + {\rm{ }}21{\rm{ }} + {\rm{ }}x} \right)\) chia hết cho3 khi x chia hết cho 3

\(A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {12{\rm{ }} + {\rm{ }}15{\rm{ }} + {\rm{ }}21{\rm{ }} + {\rm{ }}x} \right)\) không chia hết cho 3 khi x không chia hết cho 3

Câu 3: Khi chia hết số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 4 không?

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021