LUYỆN TẬP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU – PHẦN 2

Cập nhật lúc: 00:53 03-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết cung cấp cho các em các bài tập kèm lời giải liên quan đến nhân hai số nguyên cùng dấu để các em luyện tập, củng cố kiến thức của bài.

LUYỆN TẬP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU – PHẦN 2A. LÝ THUYẾT

–         Muốn nhận hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được.

Ví dụ : 5 . (-4) = -20

–         Muốn nhận hai số nguyên cùng dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “+” trước kết quả của chúng.

Ví dụ : (-4).(-6) = 24

Nguyên tắc nhớ : CÙNG THÌ DƯƠNG DẤU, KHÁC DẤU THÌ ÂM.

B. BÀI TẬP

Bài 1.

(Dạng 1). Tính :

a) (-27). (-102) ;                              b) (+39). (-56).

Bài 2.

Tính 29 . (-7). Từ đó suy ra các kết quả : (-29). (-7) ; 29.7 ; (-29) .7.

Bài 3.

Cho phép nhân (-15).(+4) = -60. Hãy đổi dấu một hoặc hai thừa số để kết quả bằng :

a) -60 ;                          b) 60.

Bài 4.

Cho b = -15. Tính :      a. (-b) ;          ( -a).b ;            (-a) . (-b).

Bài 5.

Tìm các số nguyên x sao cho x.(x – 3) > 0.

Bài 6.

Có hai số nguyên nào nhỏ hơn 2 mà tích bằng 50 không ?

Bài 7.

Dùng máy tính bỏ túi, hãy tính :

a) (-327) (-99) ;                   b) 1297.(-13)  ;                 c) (-567).49.

Bài 8.

Tìm x, biết :

a) (x + 2) = 0 ;                              b) (x -1). (x – 2) = 0.

Bài 9.

Tìm x  ∈ Z sao cho (x + 3). (2 –  x) > 0.

Bài 10.

Tìm x  ∈ Z , biết rằng   :

a) (x-2)(x2 +1) = 0 ;                          b) (x + l)(x2 – 4) = 0.

Bài

Tính :

a) (-ll).(-28)+(-9).13 ;                        b) (-69).(-31) – (-15).12.

Bài 12.

Tính:

a) [16 – (-5)]. (-7) ;

b) [(-4).(-9) r 6]. [(-12)-(-7)] ;

c) [1239 + (-5).367].[(-3).2+6].

Bài 13.

Tìm x, biết rằng :

a) 13.(x – 5) = -169 ;                                   b) |4-x|  = |-8|.

Bài 14.

Tìm các số x, y, z biết rằng :  x + y = 2,       y + z = 3,     z + x = – 5.

Bài 15.

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn cả hai điều kiện :  y = 1261 và x – y = – 84.

Bài 16.

Tìm hai số nguyên biết rằng tích của chúng bằng 4747 và tổng của chúng bằng -148 .

Bài 17.

Tìm x  , y  ∈ Z biết rằng (y + 1).(xy -1) = 3.

Bài 18. Tính.

a) (-15) + 24 ;

b) (-25) - 30 ;

c) (-15) + 30 ;

d) (-13) + (-35)

e) (-34) . 30 ;

g) (-12) . (-24)

h) 36 : (-12) i) (-54) : (-3)

Bài 19. Thực hiện các phép tính(tính nhanh nếu có thể).

a) (-5).6.(-2).7

b) 123 - (-77) - 12.(-4) + 31

c) 3.(-3)3 + (-4).12 - 34

d) (37 - 17).(-5) + (-13 - 17) ;

e) 34. (-27) + 27. 134 ;

g) 24.36 - (-24).64

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021