LUYỆN TẬP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

Cập nhật lúc: 00:38 03-11-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết cung cấp cho các em các bài tập kèm lời giải liên quan đến nhân hai số nguyên cùng dấu để các em luyện tập, củng cố kiến thức của bài.

LUYỆN TẬP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

 

Bài 1: Tính:

a) (+5).(+11)

b) (-6).9

c) 23.(-7)

d) (-250).(-8)

e) (+4).(-3)

Bài 2: Tính 22.(-6). Từ đó suy ra các kết quả:

(+22) . (+6); ( -22) . (+6); (-22) . (-6); (+6) . (-22)

Bài 3:

 

Trong trò chơi bắn bi vào các vòng tròn vẽ trên mặt đất (hình 24), bạn Long đã bắn được: 2 viên điểm 5, 2 viên điểm 0 và 2 viên điểm -1. Bạn Minh đã bắn được: 1 viên điểm 10, 2 viên điểm 5, 1 viên điểm -1 và 2 viên điểm -10. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn

 Bài 4. So sánh:

a) (-9) . (-8) với 0

b) (-12) . 4 với (-2) . (-3)

c) (+20) . (+8) với (-19) . (-9)

Bài 5: Giá trị của biểu thức (x – 4).(x + 5) khi x = -3 là số nào trong bốn số A, B, C, D dưới đây:

(A) 14

(B) 8

(C) (-8)

(D) (-14)

Bài 6: Điền số thích hợp vào các ô trống trong hình 25.

 

Bài 7: Những số nào trong các số: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 là giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức: x.(4+x) = -3?

Bài 8: Dự đoán giá trị của số nguyên y trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không:

a) (15 – 22) . y = 49

b) (3 + 6 – 10) . y = 200

Bài 9: Tính giá trị của biểu thức, với x = -4, y = -3

a) (-15)x + (-7)y ;

b) (315 – 427)x + (46 – 89)y.

Bài 10: So sánh:

a) (-14) . (-10) với 7 . 20

b) (-81) . (-8) với 10 . 24.

Bài 11: Cho x ∈ Z và x ≠ 0. So sánh x . x với 0.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

a) 55 ;

b) -54;

c)-161;

d) 2000;

e)-12. 

Bài 2:

22 . (- 6) = -132. Nên: (+22) . (+ 6) = 132

(-22) . (+6) = -132; (-22) . (-6) = 132; (+ 6) . (-22) = -132.

Bài 3:

Tổng số điểm của Long là : 2 . 5 + 2 . 0 + 2 . (-1) = 8

Tổng số điểm của Minh là : 1 . 10 + 2 . 5 + 1 . (-1) + 2 . (-10) = -1

Vậy bạn Long được số điểm cao hơn (8 > -1).

Bài 4:

a) (- 9) . (-8) > 0 ;

b) (-12) . 4 < (-2). (-3);

c) (+20) . (+ 8) = 160 ; (-19) . (-9) = 171. Vậy (+20). (+ 8) < (-19). (-9).

Bài 5:

Chịn (D) (-14)

Bài 6:

Điền từ trên xuống dưới. Kết quả như hình 36.

 

Bài 7:

x = -3, -1

Bài 8:

a) y = -7

b) y = -200

(Trước hết cần rút gọn, rồi mới dự đoán)

Bài 9:

a) (-15)x + (-7)y = (-15)(-4) + (-7)(-3)

= 60 + 21 = 81.

b) (315 – 427)x + (46 – 89)y = (315 – 427).(-4) + (46 – 89).(-3)

= (-112).(-4) + (-43).(-3) = 448 + 129 = 577.

Bài 10:

a) Bằng nhau ;

b) (-81)(-8) = 648 > 10 . 24 = 240.

Bài 11:

Vì x . x là tích của hai số nguyên khác 0 cùng dấu nên là một số dương, do đó x . x > 0.

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021