Lí thuyết và bài tập áp dụng phần đường tròn,prabol, elip, hypebol

Cập nhật lúc: 17:36 13-03-2017 Mục tin: LỚP 10


Bài viết tóm tắt đầy đủ kiến thức về đường tròn; elip; hypebol; parabol. Có những bài tập từ đơn giản áp dụng lý thuyết tới những bài nâng cao trong kì thi đại học giúp các em luyện tập.

A. LÝ THUYẾT

I. Tọa độ

1. Hệ trục toạ độ oxy gồm ba trục Ox, Oy đôi một vuông góc với nhau với ba vectơ đơn vị \(\overrightarrow{i};\overrightarrow{j}\left ( \left | \overrightarrow{i} \right | =\left | \overrightarrow{j} \right |=1\right )\)  .

2.\(\overrightarrow{a}\left ( a_{1};a_{2} \right )\Leftrightarrow \overrightarrow{a}=a_{1}\overrightarrow{i}+a_{2}\overrightarrow{j}\) ; M(x;y)\(\Leftrightarrow \overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}\)

3. Tọa độ của vectơ: cho \(\overrightarrow{u}\left ( x;y \right );\overrightarrow{v}\left ( x';y' \right )\)

a. \(\overrightarrow{u}=\overrightarrow{v}\Leftrightarrow x=x';y=y'\)                 b.    \(\overrightarrow{u}\pm \overrightarrow{v}=\left ( x\pm x';y\pm y' \right )\)                     c.\(k\overrightarrow{u}=\left ( kx;ky \right )\)

d.       \(\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v}=xx'+yy'\)                        e.    \(\overrightarrow{u}\) vuông góc với \(\overrightarrow{v}\) \(\Leftrightarrow \overrightarrow{u}.\overrightarrow{v}=xx'+yy'=0\)         

  f.     \(\left | \overrightarrow{u} \right |=\sqrt{x^{2}+y^{2}}\)                            g. \(cos\left ( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{v}\right )=\frac{\left | \overrightarrow{u} .\overrightarrow{v}\right |}{\left | \overrightarrow{u} \right |.\left | \overrightarrow{v} \right |}\)

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025