50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số – Lê Thị Ái

Cập nhật lúc: 09:01 13-09-2018 Mục tin: LỚP 10


Tài liệu gồm 50 bài toán trắc nghiệm về hàm số và đồ thị. + Tìm tập xác định + Xác định loại hàm số: Bậc nhất, bậc hai + Viết phương trình đường thẳng + Xác định Parabol

ĐỒ THỊ - HÀM SỐ

Câu 1: Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?

A. \(y=1-x\)              B. \(y=\dfrac{x}{2}\)

C. \(y=\dfrac{2}{x}\)                   D. \(y=x+2\)

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số bậc nhất là:

A. \(y=\dfrac{1}{x+1}\)                 B. \(y = \sqrt 6 x + 1\)

C. \(y = \frac{{mx + 1}}{x}\)                  D. \(y = \sqrt {2x + m + 1} \)

Câu 3: Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {2 - x} \) là:

A. \(\left[ {2; + \infty } \right)\)                     B. \(\left( {2; + \infty } \right)\)

C. \(\left( { - \infty ;2} \right)\)                    D. \(\left( { - \infty ;2} \right]\)

Câu 4: Tập xác định của hàm số \(\sqrt {x + 2}  + \sqrt {3 - x} \) là:

A. \(D = R\)                             B. \(\left[ {2; + \infty } \right)\)

C. \(\left( { - \infty ;3} \right]\)                           D. \(\left[ { - 2;3} \right]\)

Câu 5: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{3x + 1}}{{\left( {x - 2} \right)\sqrt {x + 1} }}\) là:

A. \(R\backslash \left\{ {2; - 1} \right\}\)                            B. \(\left[ { - 1; + \infty } \right)\backslash \left\{ 2 \right\}\)

C. \(\left( { - 1; + \infty } \right)\backslash \left\{ 2 \right\}\)                   D. \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)

Câu 6: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. \(y = {x^4} - x\)                               B. \(y = \frac{{2x}}{{{x^2} - 4}}\)

C. \(y = \frac{1}{{{x^2}}}\)                                      D. \(y = \sqrt x \)

Câu 7: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. \(y = 2x + 3\)                               B. \(y = \sqrt[3]{x}\)

C. \(y = \frac{1}{{{x^2}}}\)                                      D. \(y = \sqrt x \)

Câu 8: Đồ thị hàm số \(y = {x^2} - 2x + 3\) đi qua điểm nào sau đây?

A. \(\left( { - 1;4} \right)\)                   B. \(\left( { - 1;6} \right)\)

C. \(\left( {6; - 1} \right)\)                   D. \(\left( {4; - 1} \right)\)

Câu 9: Cho đồ thị hàm số \(y = 2x + 1\). Khẳng định nào sau đây sai?

A. Tập xác định của hàm số trên là \(D=R\).

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên R.

C. Đồ thị hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)

D. Đồ thị hàm số đi qua điểm \(\left( {0;1} \right)\)

Câu 10: Đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( {4;3} \right)\) và \(B\left( {2; - 1} \right)\) có phương trình là:

A. \(y =  - 2x + 11\)                             B. \(y = 2x - 5\)

C. \(y =  - \frac{1}{2}x + 5\)                              D. \(y = \frac{1}{2}x + 1\)

Câu 11: Hàm số \(y = 3x + 2\) cắt trục hoành tại điểm

A. \(\left( { - \frac{2}{3};0} \right)\)               B. \(\left( { - \frac{3}{2};0} \right)\)

C. \(\left( {2;0} \right)\)                                  D. \(\left( {0;\sqrt 3 } \right)\)

Câu 12: Hàm số \(y =  - {x^2} - 4x + 2\) đồng biến trên khoảng?

A. \(\left( { - \infty ;3} \right)\)                        B. \(\left( {3; + \infty } \right)\)

C. \(\left( { - \infty ; - 3} \right)\)                     D. \(\left( { - 3; + \infty } \right)\)

Câu 13: Trục đối xứng của đồ thị hàm số \(y=-x^2-4x+2\) là:

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021