50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số – Lê Thị Ái

Cập nhật lúc: 09:01 13-09-2018 Mục tin: LỚP 10


Tài liệu gồm 50 bài toán trắc nghiệm về hàm số và đồ thị. + Tìm tập xác định + Xác định loại hàm số: Bậc nhất, bậc hai + Viết phương trình đường thẳng + Xác định Parabol

ĐỒ THỊ - HÀM SỐ

Câu 1: Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?

A. \(y=1-x\)              B. \(y=\dfrac{x}{2}\)

C. \(y=\dfrac{2}{x}\)                   D. \(y=x+2\)

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số bậc nhất là:

A. \(y=\dfrac{1}{x+1}\)                 B. \(y = \sqrt 6 x + 1\)

C. \(y = \frac{{mx + 1}}{x}\)                  D. \(y = \sqrt {2x + m + 1} \)

Câu 3: Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {2 - x} \) là:

A. \(\left[ {2; + \infty } \right)\)                     B. \(\left( {2; + \infty } \right)\)

C. \(\left( { - \infty ;2} \right)\)                    D. \(\left( { - \infty ;2} \right]\)

Câu 4: Tập xác định của hàm số \(\sqrt {x + 2}  + \sqrt {3 - x} \) là:

A. \(D = R\)                             B. \(\left[ {2; + \infty } \right)\)

C. \(\left( { - \infty ;3} \right]\)                           D. \(\left[ { - 2;3} \right]\)

Câu 5: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{3x + 1}}{{\left( {x - 2} \right)\sqrt {x + 1} }}\) là:

A. \(R\backslash \left\{ {2; - 1} \right\}\)                            B. \(\left[ { - 1; + \infty } \right)\backslash \left\{ 2 \right\}\)

C. \(\left( { - 1; + \infty } \right)\backslash \left\{ 2 \right\}\)                   D. \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)

Câu 6: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. \(y = {x^4} - x\)                               B. \(y = \frac{{2x}}{{{x^2} - 4}}\)

C. \(y = \frac{1}{{{x^2}}}\)                                      D. \(y = \sqrt x \)

Câu 7: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. \(y = 2x + 3\)                               B. \(y = \sqrt[3]{x}\)

C. \(y = \frac{1}{{{x^2}}}\)                                      D. \(y = \sqrt x \)

Câu 8: Đồ thị hàm số \(y = {x^2} - 2x + 3\) đi qua điểm nào sau đây?

A. \(\left( { - 1;4} \right)\)                   B. \(\left( { - 1;6} \right)\)

C. \(\left( {6; - 1} \right)\)                   D. \(\left( {4; - 1} \right)\)

Câu 9: Cho đồ thị hàm số \(y = 2x + 1\). Khẳng định nào sau đây sai?

A. Tập xác định của hàm số trên là \(D=R\).

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên R.

C. Đồ thị hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)

D. Đồ thị hàm số đi qua điểm \(\left( {0;1} \right)\)

Câu 10: Đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( {4;3} \right)\) và \(B\left( {2; - 1} \right)\) có phương trình là:

A. \(y =  - 2x + 11\)                             B. \(y = 2x - 5\)

C. \(y =  - \frac{1}{2}x + 5\)                              D. \(y = \frac{1}{2}x + 1\)

Câu 11: Hàm số \(y = 3x + 2\) cắt trục hoành tại điểm

A. \(\left( { - \frac{2}{3};0} \right)\)               B. \(\left( { - \frac{3}{2};0} \right)\)

C. \(\left( {2;0} \right)\)                                  D. \(\left( {0;\sqrt 3 } \right)\)

Câu 12: Hàm số \(y =  - {x^2} - 4x + 2\) đồng biến trên khoảng?

A. \(\left( { - \infty ;3} \right)\)                        B. \(\left( {3; + \infty } \right)\)

C. \(\left( { - \infty ; - 3} \right)\)                     D. \(\left( { - 3; + \infty } \right)\)

Câu 13: Trục đối xứng của đồ thị hàm số \(y=-x^2-4x+2\) là:

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025