CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Cập nhật lúc: 00:38 31-10-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết này sẽ cung cấp cho các em các bài tập để ôn tập về lũy thừa đã học, bao gồm các dạng cơ bản như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH HAI LŨY THỪA

CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết các tích sau hoặc thương sau dưới dạng luỹ thừa của một số.

\(\begin{array}{l}a){2^5}{.8^4}\\b){25^6}{.125^3}\\c){625^5}:{25^7}\end{array}\)

Bài toán 2: Viết mỗi tích , thương sau dưới dạng một luỹ thừa:

\(\begin{array}{l}a){4^{10}}{.2^{30}}\\{\bf{b}}){9^{25}}{.27^4}{.81^3}\\c){25^{50}}{.125^5}\\d){64^3}{.4^8}{.16^4}\\e){3^8}:{3^6};{2^{10}}:{8^3};{12^7}:{6^7};{21^5}:{81^3}\\f){5^8}:{25^2};{4^9}:{64^2};{2^{25}}:{32^4};{125^3}:{25^4}\end{array}\)

Bài toán 3. Tính giá trị các biểu thức.

\(\begin{array}{l}a)A = \frac{{{3^{10}}.11 + {3^{10}}.5}}{{{3^9}{{.2}^4}}}\\b)B = \frac{{{2^{10}}.13 + {2^{10}}.65}}{{{2^8}.104}}\\c)C = \frac{{{{72}^3}{{.54}^2}}}{{{{108}^4}}}\\d)D = \frac{{{{11.3}^{22}}{{.3}^7} - {9^{15}}}}{{{{({{2.3}^{14}})}^2}}}\end{array}\)

Bài toán 4: Viết các số sau dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10.

213;             421;             2009;                 \(\overline {abc} \);                               \(\overline {abcde} \)

Bài toán 5: So sánh các số sau, số nào lớn hơn?

\(\begin{array}{l}a){27^{11}};{81^8}\\b){625^5};{125^7}\\c){5^{23}};{6.5^{22}}\\d){7.2^{13}};{2^{16}}\end{array}\)

Bài toán 6: Tính giá trị các biểu thức sau:

\(\begin{array}{l}a){a^3}.{a^9}\\b){({a^5})^7}\\c){({a^6})^4}.{a^{12}}\\d){5^6}:{5^3} + {3^3}{.3^2}\\e){4.5^2} - {2.3^2}\end{array}\)

 

Bài toán 9. Tính các tổng sau bẳng cách hợp lý:

Bài toán 10. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý:

 

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

 

DẠNG 2. TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

 

DẠNG 3. SO SÁNH HAI LŨY THỪA

 

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021