• MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐA THỨC

  Bài viết bao gồm các dạng bài toán cơ bản và nâng cao về đa thức như Rút gọn và các câu hỏi phụ, Phân tích đa thức thành nhân tử, Tìm x, Nhân - chia đa thức...để các em ôn tập và củng cố kiến thức

  04-11-2018 | 15:19
 • ÔN TẬP CHƯƠNG I - ĐA THỨC

  Bài viết bao gồm rất nhiều các bài toán cơ bản và nâng cao về tất cả các phần kiến thức mà các em đã học liên quan đến đa thức, giúp các em củng cố và ôn tập chắc lại kiến thức

  04-11-2018 | 15:06
 • CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ NÂNG CAO – PHẦN II

  Bài viết là chuyên đề nâng cao, gồm các dạng bài toán liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử, gồm cả lý thuyết và bài tập, giúp các em ôn tập lại kiến thức cũng như nâng cao được khả năng của mình

  04-11-2018 | 14:42
 • CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ NÂNG CAO

  Bài viết là chuyên đề nâng cao, gồm các dạng bài toán liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử, cung cấp cho các em các phương pháp cơ bản và cả nâng cao để có thể giải đươc bài toán, như là phương pháp hệ số bất định, tách hạng tử, đặt ẩn phụ...

  04-11-2018 | 14:28
 • ÔN TẬP VỀ ĐA THỨC – PHẦN 2

  Bài viết bao gồm các bài toán cơ bản và nâng cao kèm theo hướng dẫn về kiến thức đa thức đã học để các em có thể dễ dàng ôn tập, củng cố lại

  04-11-2018 | 14:13
 • ÔN TẬP VỀ ĐA THỨC

  Bài viết bao gồm các cả lý thuyết và bài tập. Phần lý thuyết là tổng hợp lại các kiến thức các em đã học về đa thức. Phần bài tập gồm các bài toán cơ bản và nâng cao kèm theo hướng dẫn để các em có thể dễ dàng ôn tập

  04-11-2018 | 14:04
 • LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP

  Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập về chia đa thức một biến đã sắp xếp. Phần lý thuyết có đầy đủ các công thức và tính chất các em đã được học để áp dụng làm các bài tập. Các bài tập đều có hướng dẫn giải giúp các em có hướng làm bài và vận...

  04-11-2018 | 13:53
 • LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

  Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập về chia đa thức cho đơn thức. Phần lý thuyết có đầy đủ các công thức và tính chất các em đã được học để áp dụng làm các bài tập. Các bài tập đều có hướng dẫn giải giúp các em có hướng làm bài và vận dụng tốt...

  04-11-2018 | 13:46
 • LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

  Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập về chia đơn thức cho đơn thức. Phần lý thuyết có đầy đủ các công thức và tính chất các em đã được học để áp dụng làm các bài tập. Các bài tập đều có hướng dẫn giải giúp các em có hướng làm bài và vận dụng tốt...

  04-11-2018 | 13:41
 • LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

  Bài viết bao gồm các bài tập bổ trợ cho phần kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp, kèm theo hướng dẫn giải chi tiết ở bên dưới giúp các em có thể ôn tập và củng cố sâu hơn về chuyên đề này

  04-11-2018 | 13:36
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021