LỚP 8

Chia đa thức cho đơn thức

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em kiến thức về cách chia đa thức cho đơn thức
  • LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

    Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập về chia đa thức cho đơn thức. Phần lý thuyết có đầy đủ các công thức và tính chất các em đã được học để áp dụng làm các bài tập. Các bài tập đều có hướng dẫn giải giúp các em có hướng làm bài và vận dụng tốt...

    04-11-2018 | 13:46

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021