LỚP 8

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em kiến thức về các hằng đẳng thức đáng nhớ
 • LUYỆN TẬP HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

  Bài viết bao gồm các bài tập bổ trợ cho phần kiến thức hằng đẳng thức đáng nhớ, kèm theo hướng dẫn giải chi tiết ở bên dưới giúp các em có thể ôn tập và củng cố sâu hơn về chuyên đề này

  04-11-2018 | 12:36
 • LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ - PHẦN III

  Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập về hằng đẳng thức đáng nhớ. Phần lý thuyết có đầy đủ các công thức và tính chất các em đã được học để áp dụng làm các bài tập. Các bài tập đều có hướng dẫn giải giúp các em có hướng làm bài và vận dụng tốt để...

  04-11-2018 | 12:32
 • LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ - PHẦN II

  Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập về hằng đẳng thức đáng nhớ. Phần lý thuyết có đầy đủ các công thức và tính chất các em đã được học để áp dụng làm các bài tập. Các bài tập đều có hướng dẫn giải giúp các em có hướng làm bài và vận dụng tốt để...

  04-11-2018 | 11:58
 • LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

  Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập về hằng đẳng thức đáng nhớ. Phần lý thuyết có đầy đủ các công thức và tính chất các em đã được học để áp dụng làm các bài tập. Các bài tập đều có hướng dẫn giải giúp các em có hướng làm bài và vận dụng tốt để...

  04-11-2018 | 11:54
 • Chuyên đề: Chứng minh đẳng thức

  Bài viết này giúp các em hiểu rõ hơn về việc áp dụng các phép toán về đơn thức hay các hằng đẳng thức vào việc chứng minh đẳng thức.

  24-09-2018 | 20:51

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021