LỚP 8

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em kiến thức về cách chia đa thức một biến đã sắp xếp
  • ÔN TẬP CHƯƠNG I - ĐA THỨC

    Bài viết bao gồm rất nhiều các bài toán cơ bản và nâng cao về tất cả các phần kiến thức mà các em đã học liên quan đến đa thức, giúp các em củng cố và ôn tập chắc lại kiến thức

    04-11-2018 | 15:06
  • LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP

    Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập về chia đa thức một biến đã sắp xếp. Phần lý thuyết có đầy đủ các công thức và tính chất các em đã được học để áp dụng làm các bài tập. Các bài tập đều có hướng dẫn giải giúp các em có hướng làm bài và vận...

    04-11-2018 | 13:53

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021