Các dạng toán giới hạn của hàm số

Cập nhật lúc: 09:46 02-07-2018 Mục tin: LỚP 11


Lý thuyết và đầy đủ các dạng toán về giới hạn của hàm số, mỗi dạng toán đều có bài tập áp dụng có lời giải chi tiết, dễ hiểu, bên cạnh đó là kho bài tập trắc nghiệm khổng lồ giúp các em luyện tập sâu và chắc chắn hơn về các dạng toán này. Nguồn ST

GIỚI HẠN HÀM SỐ

A. LÝ THUYẾT

I. Định nghĩa giới hạn của hàm số tại một điểm

1. Giới hạn hữu hạn tại một điểm

Định nghĩa 1

Cho \(\left( {a;b} \right)\) là một khoảng chứa điểm \({x_0}\) và hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên \(\left( {a;b} \right)\) hoặc trên \(\left( {a;b} \right)\backslash \left\{ {{x_0}} \right\}\); \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = L \Leftrightarrow \) với mọi dãy số \(\left\{ {{x_n}} \right\}\) mà \({x_n} \in \left( {a;b} \right)\backslash \left\{ {{x_0}} \right\};\,\,{x_n} \to {x_0}\) ta có \(\lim f\left( {{x_n}} \right) = L\).

Nhận xét:

- Giới hạn của hàm số được định nghĩa thông qua giới hạn của dãy số.

- Hàm số không nhất thiết phải xác định tại \({x_0}\).

Định nghĩa 2 (Giới hạn một bên)

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên khoảng \(\left( {{x_0};b} \right).\,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ + } f\left( x \right) = L \Leftrightarrow \) với mọi dãy số \(\left\{ {{x_n}} \right\}\) mà \({x_0} < {x_n} < b;\,\,{x_n} \to {x_0}\) ta có \(\lim f\left( {{x_n}} \right) = L\)

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên khoảng \(\left( {a;{x_0}} \right).\,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ - } f\left( x \right) = L \Leftrightarrow \) với mọi dãy số \(\left\{ {{x_n}} \right\}\) mà \(a < {x_n} < {x_0};\,\,{x_n} \to {x_0}\) ta có \(\lim f\left( {{x_n}} \right) = L\)

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021