LỚP 11

Giới hạn của hàm số

  • Các dạng toán giới hạn của hàm số

    Lý thuyết và đầy đủ các dạng toán về giới hạn của hàm số, mỗi dạng toán đều có bài tập áp dụng có lời giải chi tiết, dễ hiểu, bên cạnh đó là kho bài tập trắc nghiệm khổng lồ giúp các em luyện tập sâu và chắc chắn hơn về các dạng toán này. Nguồn ST

    02-07-2018 | 09:46

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021