Bài tập nâng cao tính chất chia hết của một tổng

Cập nhật lúc: 00:24 24-10-2018 Mục tin: LỚP 6


Bài viết sẽ giúp các em ôn tập lại về tính chất chia hết của một tổng thông qua các bài tập nâng cao

 LUYỆN TẬP

TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

Bài toán 1: Chứng minh rằng:

          a) \({5^5} - {5^4} + {5^3} \vdots 7\)                    b) \({7^6} + {7^5} - {7^4} \vdots 11\)                 c)  \({10^9} + {10^8} + {10^7} \vdots 222\)

          e) \({10^6} - {5^7} \vdots 59\)                    g) \({3^{n + 2}} - {2^{n + 2}} + {3^n} - {2^n} \vdots 10\forall n \in {N^*}\)

          h) \({81^7} - {27^9} - {9^{13}} \vdots 45\)              i) \({8^{10}} - {8^9} - {8^8} \vdots 55\)                k) \({10^9} + {10^8} + {10^7} \vdots 555\)

Bài toán 2: a) Viết các tổng sau thành một tích: \(2 + {2^2}\)  ; \(2 + {2^2} + {2^3}\) ;  \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4}\)

                     b) Chứng minh rằng: \(A = 2 + {2^2} + {2^3} + ..... + {2^{2004}}\) chia hết cho 3; 7 và 15.

Bài toán 3: a) Viết tổng sau thành một tích   \({3^4} + {3^5} + {3^6} + {3^7}\)

                     b) Chứng minh rằng: \(B = 1 + 3 + {3^2} + .... + {3^{99}} \vdots 40\)

Bài toán 4: Chứng minh rằng:

                              a) \({S_1} = 5 + {5^2} + {5^3} + ... + {5^{2004}} \vdots 6;31;156\)

                              b) \({S_2} = 2 + {2^2} + {2^3} + .... + {2^{100}} \vdots 31\)

                              c) \({s_3} = {16^5} + {2^{15}} \vdots 33\)

                              d) \({S_4} = 53! - 51! \vdots 29\)

         

Bài toán 5: Tìm chữ số tận cùng của hiệu \(2007.2009.2011.....2017 - 2002.2004.2006.2008\)

Bài toán 6: Chứng minh rằng các tổng và hiệu sau chia hết cho 10

                    a) \({481^n} + {1999^{1999}}\)                 b) \({16^{2001}} - {8^{2000}}\)                                c) \({19^{2005}} + {11^{2004}}\)     

                     d) \({8^{102}} - {2^{102}}\)                        e)\({17^5} + {24^4} - {13^{21}}\)                         g) \({12^{2004}} - {2^{1000}}\)

Bài toán 7: Tìm chữ số tận cùng của tổng   \(5 + {5^2} + {5^3} + ...... + {5^{96}}\)

Bài toán 8: Chứng minh rằng số \(A = \frac{1}{{10}}.({7^{{{2004}^{2006}}}} - {3^{{{92}^{94}}}})\) là một số tự nhiên.

Bài toán 9: Cho \(S = {3^0} + {3^1} + {3^2} + ... + {3^{30}}\). Tìm chữ số tận cùng củaS. CMR: S không là số chính phương.

Bài toán 10: Có hay không số tự nhiên n sao cho  \({n^2} + n + 2 \vdots 5\)

Bài toán 11: Tìm chữ số tận cùng của hiệu \({7^{1998}} - {4^{1998}}\)

Bài toán 12: Các tổng sau có là số chính phương không ?

a) \({10^8} + 8\)                      b) \(100! + 7\)                      c) \({10^{100}} + {10^{50}} + 1\)

Bài toán 13: Tìm chữ số tận cùng của các số sau.

          a) \({2002^{2005}}\) ;   \({1992^{1994}}\) ;    \({33^{2003}}{.34^{2003}}\)  ;    \({28^{2006}}{.81^{1003}}\) ;   \({1892.1892^4}{.1892^7}{.....1892^{100}}\)

          b) \({2003^{2001}}\);    \({1973^1}{.1973^2}{.1973^3}{.......1973^{100}}\);  \({27^{2003}}{.9^{2003}}\) ;   \({81^{2007}}{.343^{669}}{.9^{2007}}\)

          c) \({1997^{2005}}\);    \({9^{2006}}{.23^{2006}}\) ;    \({1997^2}{.1997^5}{.1997^8}{.....1997^{2003}}\) ;   \({111^{1999}}{.27^{1999}}\)

          d) \({198^{1997}}\)  ; \({1998^{2002}}\)  ;     \({36^{2003}}{.63^{2003}}\) ;   \({1998.1998^7}{.1998^{13}}{......1998^{151}}\)

Bài toán 14: Cho \(S = 2 + {2^2} + {2^3} + .... + {2^{100}}\)

          a) Chứng minh rằng \(S \vdots 3\)

          b) Chứng minh rằng \(S \vdots 15\)

          c) Tìm chữ số tận cùng của S

Bài toán 15:

          Tìm chữ số tận cùng của các số sau

          a) \(23!\)                  b) \(37! - 24!\)                c) \(2.4.6....1998 - 1.3.5....1997\)

Bài toán 16:

          Các tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?

          a) \(49!\)                             b) \(7.8.9....81\)                      c) \(100!\)

Bài toán 17: Chứng minh rằng

          a) \({2002^{2004}} - {1002^{1000}} \vdots 10\)         b)  \({1999^{2001}} + {201^{2005}} \vdots 10\)       c) \({9^{{9^{{9^9}}}}} - {9^{{9^9}}} \vdots 10\)

Bài toán 18:

          Chứng minh rằng:    a)  \(0,3.({2003^{2003}} - {1997^{1997}})\) là một số tự nhiên

                                          b) \(\frac{1}{{10}}.({1997^{{{2004}^{2006}}}} - {1993^{{{1994}^{1998}}}})\) là một số tự nhiên

 

Bài tập bổ sung:

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021