LỚP 11

Chương 7: Quan hệ song song trong không gian

Trong chương "Quan hệ song song trong gian" này, chúng ta sẽ được tìm hiểu về mối quan hệ song song giữa đường thẳng và mặt phẳng; hai đường thẳng hay hai mặt mặt phẳng. Ngoài ra, các em còn được làm các bài tập xác định giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng; giao tuyến giữa hai mặt phẳng; các bài toán về đồng quy hay các bài dựng thiết diện.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021