LỚP 11

Quy tắc đếm

Bao gồm các bài toán sử dụng hai quy tắc đếm cơ bản: Quy tắc cộng, quy tắc nhân và các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
 • HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

  Đầy đủ các dạng toán về cách sử dụng các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp có hướng dẫn giải chi tiết. Nguồn: Đặng Việt Đông

  02-07-2018 | 11:05
 • 41 câu trắc nghiệm quy tắc đếm

  Đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm Nguồn: Đặng Việt Đông

  02-07-2018 | 10:48
 • 64 bài tập quy tắc đếm

  Tổng hợp 64 bài tập về quy tắc đếm giúp các em học sinh luyện tập sâu hơn về vấn đề này! Nguồn: ST

  23-06-2018 | 11:55
 • PHÂN BIỆT QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN

  Quy tắc cộng và quy tắc nhân là 2 quy tắc đếm cơ bản trong chương trình Đại số tổ hợp của lớp 11. Tuy nhiên, nhiều học sinh không phân biệt được khi nào quy tắc nhân, khi nào dùng quy tắc cộng trong việc giải các bài tập. Chuyên đề này sẽ giúp ta phân biệt rõ và...

  23-06-2018 | 10:05
 • Sơ đồ quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

  Hiểu được thực chất cái khái niệm, công thức, quy tắc cộng, quy tắc nhân, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và mối quan hệ giữa chúng, tránh việc mắc sai lầm khi sử dụng nhầm lẫn các công thức.

  23-06-2018 | 09:23
 • Chỉnh hợp

  Hiểu được khái niệm chỉnh hợp, công thức chỉnh hợp và biết cách vận dụng công thức chỉnh hợp vào các bài toán cụ thể. Nguồn: Nguyễn Tiến Chinh

  23-06-2018 | 09:08
 • Quy tắc cộng, quy tắc nhân

  Toàn bộ lí thuyết và các ví dụ có lời giải chi tiết về vận dụng quy tắc cộng và quy tắc nhân. Nguồn: Thầy Nguyễn Tiến Chinh

  23-06-2018 | 08:54

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021