Phương pháp giải các dạng toán liên quan tới lượng giác và bài tập trắc nghiệm - tự luận

Cập nhật lúc: 10:14 03-02-2017 Mục tin: LỚP 10


Tài liệu gồm 120 trang cung cấp đầy đủ phương pháp, các dạng bài tập liên quan tới lượng giác trong chương trình lớp 10. Hệ thống bài tập tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.

Bài toán 1: Tính giá trị của biểu thức lượng giác chứa các cung đặc biệt.

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

Ta sử dụng

1. Các  hệ quả trong bảng giá trị lượng giác của các cung đặc biệt.

2.Các tính chất sau với \(k\in Z\)

(i) \(cos(\alpha )=cos(\alpha+2k\pi )\) và \(sin(\alpha )=sin(\alpha+2k\pi )\)

(ii)\(tan(\alpha )=tan(\alpha+k\pi )\) và \(cot(\alpha )=cot(\alpha+k\pi )\)

BÀI TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1: Tính giá trị của các biểu thức 

A=\(8-cos^{2}30^{0}+2sin^{2}45^{0}-\sqrt{3}tan^{3}60^{0}\)

\(\angle A=-\frac{3}{4}\)      \(\angle A=\frac{1}{4}\)        \(\angle A=\frac{\sqrt{3}}{2}\)      \(\angle A=0\)

B=\(\left ( a^{2} +1\right )sin0^{0}+bcos90^{0}+c.cos180^{0}\)

\(\angle B=a^{2}+1\)     \(\angle B=a^{2}+b\)      \(\angle B=-c\)       \(\angle B=b+c\)


2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021