LỚP 10

Chương 6:Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Góc và cung lượng giác có gì khác với góc và cung hình học? Điều quan trọng là mỗi góc và cung lượng giác đều tương ứng với một số thực duy nhất và với một điểm duy nhất trên đường tròn lượng giác. Trong chương này, chúng ta sẽ thấy lại các tỉ số lượng giác đã học theo một ý nghĩa sâu sắc hơn, sẽ phải ghi nhớ khá nhiều công thức lượng giác và rèn luyện các kỹ năng biến đổi lượng giác.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021