Lý thuyết, bài tập trắc nghiệm Hai mặt phẳng vuông góc - có đáp án

Cập nhật lúc: 10:07 19-01-2018 Mục tin: LỚP 11


Đầy đủ lý thuyết, bài tập mẫu, bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm Hai mặt phẳng vuông góc - có đáp án.

1. Hai mặt phẳng vuông góc.

Định nghĩa 1: Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

Định nghĩa 2: Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông. Kí hiệu \(\left( P \right) \bot \left( Q \right)\).

2. Các định lí quan trọng.

Định lí 1: Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này mà vuông góc với giao tuyến thì sẽ vuông góc với mặt kia.

Định lí 2: Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng sẽ vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó.

 

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018