LỚP 8

Chương 6: Đa giác. Diện tích đa giác

 • Ôn tập chương 6 - Diện tích đa giác (có đáp án)

  Tất cả kiến thức của chương Diện tích đa giác các em sẽ được ôn tập lại trong bài viết này, thông qua các bài tập từ dễ đến khó, vận dụng kiến thức tính diện tích hình chữ nhật, tam giác, hình thang, hình bình hành và hình thoi. Các bài tập đều có đáp án rất thuận tiện...

  18-12-2018 | 00:33
 • Luyện tập Diện tích đa giác (có đáp án)

  Qua bài viết này, các em sẽ được làm quen với kiến thức cách tính diện tích một đa giác bất kì, dựa trên việc chia hình đó thành các phần đa giác đã học cách tính diện tích trước đó. Bài viết bao gồm các bài toán khác nhau như tính diện tích hình đã cho qua, bài toán...

  18-12-2018 | 00:03
 • Luyện tập Diện tích hình thoi (có đáp án)

  Bài viết này cung cấp cho các em các kiến thức về cách tính diện tích hình thoi cũng như các loại tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau. Từ đó các em sẽ có nền tảng để giải quyết các bài toán như vẽ hình, tính diện tích hình cho trước, so sánh diện tích các...

  17-12-2018 | 23:49
 • Luyện tập Diện tích hình thang (có đáp án)

  Bài viết gồm hai phần lý thuyết và bài tập riêng biệt. Phần lý thuyết cung cấp cho các em kiến thức cơ bản về cách tính diện tích hình bình hành và hình thang. Nhờ vào lý thuyết này các em sẽ giải quyết được các bài toán liên quan ở bên dưới như tính diện tích hình cho...

  17-12-2018 | 23:31
 • Luyện tập Diện tích tam giác (có đáp án) (tiếp theo)

  Trong bài viết này, các em được ôn lại kiến thức về công thức tính diện tích hình tam giác. Công thức này sẽ giúp các em giải quyết các bài toán trong bài viết như tính diện tích tam giác khi có số đo cho trước, so sánh diện tích các hình, tính diện tích hình tổng hợp, tính...

  17-12-2018 | 22:56
 • Luyện tập Diện tích tam giác (có đáp án)

  Bài viết này bao gồm hai phần lý thuyết và bài tập. Phần lý thuyết cung cấp công thức tính diện tích hình tam giác dựa trên định lý về quan hệ giữa diện tích hình chữ nhật và diện tích hình tam giác. Trong phần bài tập, các em được luyện tập các dạng toán như tính diện tích...

  17-12-2018 | 15:44
 • Luyện tập Diện tích hình chữ nhật (có đáp án)

  Bài viết nãy cung cấp cho các em kiến thức về cách tính diện tích hình chữ nhật. Qua các bài toán như tính diện tích hình theo thông tin cho sẵn, nhận định sự thay đổi của diện tích hình chữ nhật khi thông số các cạnh thay đổi, bài toán có lời văn, tính độ dài cạnh khi...

  17-12-2018 | 15:15

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021